*MESOGAIA*
Imperium Internum
(РОССИЯ - УКРАИНА - БОЛГАРИЯ)


Карівець Ігор
Коментарі до «Камертона Дажбога» Бердника О.П.

Прозріння О. Бердника очевидні, але біполярність протилежностей не можна знищити. Просто треба піднятися над ними. Протилежності — це невід’ємні частини Цілого. Той, хто піднімається до Цілого, той зцілюється від боротьби протилежностей, зцілюється і стає цілим, бо не стає на сторону тої чи іншої протилежності. Ілюзія полягає в тому, що ніби протилежності є самодостатні. Протилежності не є самодостатніми. Їхнє джерело ціле як Ціле!

Всі секти і конфесії, які існують на сьогодні, — це пастки для простаків. «Світові релігії» існують для того, щоб ловити людей і не давати їм можливості духовно розвиватися. Їхнє завдання: стримувати духовний розвиток людей. Там де роз’єднання, там не може бути діалогу і любові; там де протистояння, там не може бути Бога. Бог — це Цілісність, це Дух Цілісності, який зцілює від ненависті, розбрату. Що ж роблять ці «Світові релігії», секти? Нацьковують людей одних на одних. Те ж саме роблять і політичні партії. Всі вони від лукавого: брехливі, облудні, роз’єднуючі. Створені вони з одного Центру. Змова проти людини — це очевидно. Сюжет книги О.Бердника в деяких моментах співпадає із сюжетом фільму «Матриця».

Люди знаходяться у полоні великого комп’ютера, який живиться їхньою енергією. Він має своїх агентів, які не дозволяють людям вийти з-під його впливу. Так само і у Бердника. Аріман — злий геній, втілення Сатани — створює іншу програму розвитку, інші світи, щоб людина завжди потрапляла у пастки простору і часу, завжди блукала манівцями і відхилялася від першопочаткового плану еволюції. Зарахунок цього відхилення від еволюції світ Ари, місце перебування Арімана, підтримує власне існування, живлячить людською психоенергією, яка витрачається намарно. Час від часу Аріман посилає своїх агентів на землю, щоб ті виловлювали та нейтралізували тих, хто прозрів щодо становища людини, Землі і, взагалі, Космосу. Вони (агенти) створюють для цього відповідні організації та заклади на Землі: церкви, секти, партії, різноманітні доктрини, які ведуть у тупик, псевдонауки, псевдофілософії тощо. Все це створюється для того, аби позбавити людину зв’язку із самою собою, затьмарити послання таких людей як Ісус і Гаутама, яких не вдалося збити на манівці. Вони показали першопочатковий шлях еволюції, яким повинна йти людина.

Отже, слово О. Берднику:

«Пора зрозуміти світові релігії як тисячолітні мафії Духу і Тіла. Як би страшно не було промовляти таке, але кристалізується жахливе прозріння Серця й Розуму: людство потрапило в полон до Мафіозі Духу.

Це — глобальні, космічні банди спіритуалістичної експансії, це — штурмовики небесного тирана з психосфери. Ми страхалися появи агресивних пришельців з далеких зоряних світів. А виявилося, що давно вже завойовані паразитами, втаємниченими в найглибшу нашу суть.

Ці мафіозі — хитрі, всеозброєні, знавці психіки, бо самі її формують, паразити етики, естетики, духовності. Для них годиться будь-яка форма світогляду — теїзм, атеїзм, фанатична віра, цинізм, прагматизм, забобони. Їм підходить апологія Єдиного Бога, многобожжя, суха наука матеріалізму, визнання Сатани, його заперечення. Бо все знаходиться в руках цієї нещадної Космічної Організації. Людству ще тільки належить усвідомити неймовірний за змістом факт: ВСЮ МІСТЕРІЮ БУТТЯ ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ ТИСЯЧОЛІТЬ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОДНІ Й ТІ САМІ МІСТИФІКАТОРИ. БОГИ І АНТАГОНІСТИ БОГІВ — ЦЕ ПРАВА І ЛІВА РУКА ОДНОГО Й ТОГО Ж ДИКТАТОРА. Хто б яку дорогу не обрав — він опиниться у пастці того ж небесного хижака. Потрібно збагнути їхню реальність у всій Космічній масштабності. Не «доказувати» їхню «ненауковість», а відзначити страхітливу злочинність як зброю космоісторичних змовників супроти Еволюції, Краси і Братерства. Припинити «полеміку» і поставити їх поза законом. Істинна Релігія і Пізнання — в серці людини. Христос навіки сформулював цю істину і утвердив її своїм життям. Це молитва життя: духом, радістю, творінням, знанням, любов’ю. Це — зв’язок з Вітцем Буття, з Творящим Потоком Батьків. Я — у Вітці, а Вітець — у Мені!» (С.466-467)

«Духовні вампіри перехопили всі комунікації Логоса у Всесвіті. Пустили потоп вигадок — релігійних, наукових, окультних, мистецьких. Ми самі помагали їм, самі мурували власну в’язницю, давній Лабіринт Міноса…» (с.467)

«…ноосфера Землі невблаганно, неухильно зрощуватиме це знання: Бог і Сатана — вітки Єдиного Дерева… Коли це розуміння стане монолітним, стихійним — Ара перестане отримувати психоенергію Живого Світу. Вона деградує і згасне» (с.468)

«Зцілити світобудову, ліквідувати біполярність» (с.468)

(Цитується за виданням: Бердник О.П. Камертон Дажбога: Казковий роман-феєрія. — К., 1996)


A HAIL TO THE GODS OF CREATION !
A HAIL TO THE KING OF THE WORLD !
A HAIL TO THE METAL INVASION !
A HEAVENLY KINGDOM ON EARTH !