*MESOGAIA-SARMATIA*
Imperium Internum
(РОССИЯ - УКРАИНА - БОЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ)

ДА ГРЯДЕТ ХЕЛЬГИ АВАТАРА !            A HAIL TO THE FORTHCOMING HELGI AVATAR OF LAST TRUMPETS !            VIVA LA REVOLUTION NATIONAL POPULAR !            DIE NEUE PARTEI DAS GEISTES !              РИМ И СКИФЫ, ТРЕПЕЩИТЕ !    НАСТУПИЛО ВРЕМЯ САРМАТ !       МЫ - ОФИЦЕРЫ ДХАРМЫ !

Боно Шкодров
ДРЕВНАТА ЧЕРНОМОРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
(Резюме на доклад пред
"ПЪРВИ ОБЩОБЪЛГАРСКИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОНГРЕС “ИСТОРИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ОТ СТАРИЯ СВЯТ”,
СОФИЯ, 31.10-2.11.2005")В периода 1962-1998 г. са проведени океаноложки изследвания на Черноморския басейн. В тях участват американски, български, руски и турски изследователи и специалисти. В резултат на изследванията е установен катастрофален потоп, датиран по време в 5600 г. пр.н.е. Има основание да се предполага, че този потоп е нанесъл поражения на високоразвита цивилизация, обитаваща старите брегове на значително по-малко по акватория сладководно езеро. Българският участник в тези изследвания - проф. Петко Димитров от Института по океанология към БАН, е открил през 1985 г. подводен археологически обект, условно наречен от него “Чинията на Ной”. Обектът има формата на пресечен конус с размери в см D1=35, D2=21 и H=9 и има издълбана вътрешна част като наподобява чиния. Върху външната стена на конуса и външната част на дъното има знаци, издълбани с острие. Част от знаците са ясно различими, но за повечето от тях може да съди по плитките останки от следи в структурата на формата.

Знаците, нанесени върху обекта, имат линейно-геометричен характер. Някои от тях са съчетани в композиции. Има и еднакви по форма знаци, които се повтарят. Броят на ясно четливите знаци е 28, от които с различна форма са 23. Общият брой, в който се включват и тези, от които има само остатъчни следи и не може с точност да бъде възстановена формата им, е около 60. Направен беше сравнителен анализ на формата на знаците с други такива, намерени на територията на България, а именно: плочки със знаци от Градешница и печат от Караново, датирани около петото хилядолетие, както и най-ранния слой знаци от пещерите “Магурата” и “Байлово”. Резултатите са представени в сравнителна таблица № 6.

През 1998 г. Тодор Стойчев разчита плочките със знаци от Градешница и знаците от “Магурата” и “Байлово” като математически календарни надписи. Той забелязва линейно-геометричния характер на знаците и част от тях определя като “меандровидни”/43/.

На фигура 1 е представена обща визуална съпоставка на т.нар. “стопанска табличка” от Шумер, линеарно писмо от Елам, плочки със знаци от Градешница и печат от Караново. Линейно-геометричният характер, както и сходството са очевидни. Проблемът е, че артефактите от българските земи са най-малко едно хилядолетие по-стари. А как да си обясним наличието на някои особено характерни линейно-геометрични знаци в “Магурата” и “Байлово” и присъствието им в свещената система от знаци в Древен Египет?

Решавайки проблема за датирането на катастрофата в Черно море, Райън и Питман /41/ представят хипотеза за вероятните пътища за преселение, като отбелязват възникването на нови средища на цивилизация в началото на V хилядолетие (фиг. 2). В том втори, стр. 233 от “История на пластичните изкуства”, Николай Райнов /42/ цитира т.нар. “Царски папирус”, съставен около 1500 години преди новата ера. В него се съобщава,че през V хилядолетие пр.н.е. от Север са дошли “полубогове - наследници на Бог Хор”. Някои изследователи на древните писмености изразяват мнение, че египетската писменост е възникнала под влияние на шумерската. Има и мнения, че шумерите са приели своята писменост от предшестващ ги културен кръг. И.Е. Гелб /21/ дори отбелязва тази вероятност по следния начин: “от друг етнически елемент, който поради отсъствие на по-добър термин, аз назовавам “елемент Х”.

А може би и при двете древни цивилизации - Египет и Шумер, трябва да се взима под внимание по-старата Черноморска цивилизация, съществувала около бреговете на бившето сладководно езеро? Хипотезата на У. Райън и У. Питман за вероятните пътища на преселение почти напълно съвпада с резултатите от настоящото изследване на писмените знаци на старите българи и връзката им с древните цивилизации, които доскоро изглеждаха някак си необясними и дори шокиращи. Къде обаче е мястото на старите българи? Свързано с общата схема на преселение, У. Райън и У. Питман допускат вероятността, че един от преселените на Изток народи са тохарите. През V хилядолетие, според Йоргуз ЕРОЛ /41- стр. 211-212/, в Таримската котловина е съществувало сладководно езеро, чиято акватория е била с приблизителни размери на Черноморското. Възможно ли е това да е бил пътят и на старите българи? Една възможна историческа писмена следа е анонимният латински хронограф от 354 г. от н.е. /44 - стр. 8-14/, в който българите са определени като един от народите, произлезли от най-големия син на Ной - Сим. Важно значение за изясняването на този въпрос биха имали и по-нататъшните подводни изследвания на древната Черноморска цивилизация. Не е за пренебрегване и фактът, че редица знаци от V хилядолетие съвпадат с част от знаците в писмената система на старите българи.

• ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ ПРАВИМ СЛЕДНИТЕ изводи :

1. Знаците върху подводния археологически обект от неолита с условно наименование “Чинията на Ной” имат линейно-геометричен характер.

2. Големият брой съвпадения на линейно-геометрични знаци в различните древни писмености предполага вероятността да са възникнали в общ културен център - “цивилизация Х”

3. Има основание и доказателства, че линейно-геометричната система от писмени знаци е възникнала в дълбока древност и има връзка с периода преди катастрофата в Черно море (5600 години пр.н.е.), известна от старите източници като потоп.

• ПРИ НАШИЯТ АНАЛИЗ НА ТЕКСТ ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ОТ ШУМЕРСКИЯ ЕПОС ПРЕДСТАВЯМЕ СЛЕДНАТА СТРАТИГРАФИЯ НА КАТАСТРОФАТА:

1 ..Катастрофата е станала внезапно “ЗЕМЯТА СЕ ПРОПУКА…СЯКАШ БЕШЕ СТОМНА”. Изразът е изключително точен и съответствува на научно доказаните обективни данни получени от проф. Петко Димитров, проф. Уйлиям Райан, и проф. Уолтър Питман.

2 . Достатъчно ясно е определено мястото на катастрофата т.е. седловината на Странджанския планински масив, която е отделяла Мраморно море и Световния океан от 120-160 м. по ниското ниво на сладководното езеро, разположено в северна посока “ЗАФУЧА…ЮЖНИЯ ВЯТЪР ВРЪХЛЕТЯ БЪРЗО…ПЛАНИНИТЕ УДАВИ…”

3 Катастрофата е имала регионален характер и е унищожила една процъфтяваща цивилизация, която вероятно е началото на цивилизациите на човечеството. За тава свидетелствуват редица текстове: “ЕРЕГАЛ ИЗТРЪГВАШЕ МАЧТИТЕ. БОГ НИНУТРА РАЗКЪСА ДИГИТЕ!” Изразът ”мачтите”, означава развито корабоплаване. Изразът “дигите”, означава развити напоителни и отводнителни системи, земеделие, строителство и селища. Изразът: “БРАТ БРАТА НЕ МОЖЕШЕ ДА ВИДИ”, определя не само характера на катастрофата, но и човешката ценностна система, обществените и социални отношения. Изразът:“ТОЛКОВА ХОРА…КАТО РИБНИ ПАСАЖИ…ЗАДРЪСТИХА МОРЕТО”, свидетелствува за гъстотата на населението около бившето сладководно езеро и за трагичната съдба по време на катастрофата: “КОГАТО ЗАТИХНА ПОТОПЪТ, ВСИЧКИ ХОРА БЯХА СТАНАЛИ ТИНЯ”.

От останалата тиня, разкъсани диги … останки от селища… и други подводни археологически факти за човешко присъствие и дейност преди геологическата катастрофа в Черно море станала преди 7500-7600 и останала в паметта на съвременното човечество под формулата на легендата за Потоп, Българо-Американски екип от специалисти ръководен от проф. Димитров и проф. Балард сега възстановяват ИСТИНАТА. Каква може да бъде прогнозата?

От сравителния анализ на текстовете и направените изводи следва ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Текстовете от Шумерския епос за Гилгамеш дават основание да се прогнозира, че при изследванията на Димитров и Балард в Черно Море ще бъдат открити останки от древна цивилизация,съществувала преди катастрофата- ПОТОП –5600г пр. н. е.

• КАТО ОБОБЩЕНИЕ ПРАВИМ СЛЕДНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ :

ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ И КАЛЕНДАРЪТ СА ВАЖНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ ПРЕДИ И СЛЕД ГОРЕСПОМЕНАТАТА ГЕОЛОГИЧЕСКА КАТАСТРОФА.

СЛЕД ТАЗИ ГЕОЛОГИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧЕСКА КАТАСТРОФА И НАСТЪПИЛАТА ЕПИДЕМИЧНА ЗАРАЗА, ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ СА УЧАСТВАЛИ В ОРГАНИЗИРАНОТО РАЗСЕЛЕНИЕ В ДРУГИ РЕГИОНИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕТО НА СЛЕДВАЩИТЕ РОДОВИ ПОКОЛЕНИЯ.

КАТАСТРОФАТА БЕЛЕЖИ НОВА ЕПОХА, КОЯТО В Т. Н. “ХРИСТИЯНСКИ”...”ВИЗАНТИЙСКИ” И ДРУГИ КАЛЕНДАРИ НОСИ ЕНИГМАТА :”...ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СВЕТА...”! В СЪЩНОСТ, ОСВЕН ЗАПАЗВАНЕТО НА РОДА, НЕ Е ПРЕНЕБРЕГНАТ И ПРОБЛЕМА ЗА РОДОВАТА И ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КАКТО И КУЛТУРНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРЕДПОТОПНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

http://balgarite.interbgc.com/

bono_@gmx.net

THULE - SARMATIA
The East European Metapolitical Association of New Right International

A HAIL TO THE GODS OF CREATION !
A HAIL TO THE KING OF THE WORLD !
A HAIL TO THE METAL INVASION !
A HEAVENLY KINGDOM ON EARTH !
"Freedom Call"© Mesogaia-Sarmatia, 2005-2006
goutsoullac@rambler.ru

GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/THULE-SARMATIA
WWW.LIVEJOURNAL.COM/COMMUNITY/MESOGAIA-SARMAT
WWW.LIVEJOURNAL.COM/COMMUNITY/UA_NAZIONALISM
Rated by MyTOP

hitua


ГРЯДЕ АВАТАРА ОСТАННІХ СУРМ !
A HAIL TO THE FORTHCOMING HELGI AVATAR OF LAST TRUMPETS !
Das Kriegsgefolge "Die Offiziere des Dharmas"
SCHWARZ FRONT
THE BROTHERHOOD OF BRIGADES OF THE EUROPEAN
RECONQUISTA