*MESOGAIA-SARMATIA*
Imperium Internum
(РОССИЯ - УКРАИНА - БОЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ)

ДА ГРЯДЕТ ХЕЛЬГИ АВАТАРА !            A HAIL TO THE FORTHCOMING HELGI AVATAR OF LAST TRUMPETS !            VIVA LA REVOLUTION NATIONAL POPULAR !            DIE NEUE PARTEI DAS GEISTES !              РИМ И СКИФЫ, ТРЕПЕЩИТЕ !    НАСТУПИЛО ВРЕМЯ САРМАТ !       МЫ - ОФИЦЕРЫ ДХАРМЫ !

Боно Шкодров
КИМЕРИЙЦИ?
(сравнителен анализ)

Сведенията на Херодот/484-425 г.пр.н.е./ за Кимерийците са следните :»Скитите номади живели в Азия, но масагетите ги притиснали с война и те, преминавайки през река Араксес, се отправили към Кимерия; разправя се, че земята, където живеят скитите, някога била на кимерийците. «(IV;11). По нататък Херодот продължава разказа си с една тъжна и невероятна легенда: как народът на кимерите решил да напусне земята си пред многобройния противник, а царете решили по-скоро да умрат, отколкото да преживеят този позор. «Като взели тези решения, се разделили – били равни по брой, и започнали да се бият помежду си. След като всички царе били избити, народът на кимерийците ги погребал при река Тюрас (и гробът им още се вижда) и така, след като ги погребал, напуснал страната».

Сведенията на Микаил Шамс Бащу са следните: « ...Камирците са част от Синдийците /Индо-иранските Арийци/. Те се нарекли така, защото вярвали в легендата за изобразяване на Всевишната своя прамайка Камир...от тесто /хляб/. Камирците я почитали и давали нейното име на свойте деца. Те не изтърпяли това, че останалите Синдийци започнали да правят каменни изваяния на върховният бог Тангра в кощунствен вид на обикновен човек, а не в островърха каменна планина с гладки и равни склонове /пирамида/. По тази причина, те се върнали на предишните си местоживелища... Тяхната област започнали да я наричат Туран... Обаче, когато част от тях започнали да извайват Тангра от чисто злато, а други от глина, то третата част ги изоставила и се преселила на друго място... тях ги нарекли Самарци, а всички останали Масгути /Масагети/... « /том 1.стр.11./.

И второ сведение в което се казва, че българският владетел от сарматска династия Бурджан /683-633 г.пр.н.е., период на бръснатите глави/: «...победил Кимрите-Кимерийците и се опитал да възстанови българското господство на територията на бившата Самарска /Шумерска/ държава...като за известно време /653 г.пр.н.е./ превзел част от нея...»том. 3.стр.85/.

От представените текстове личи, че Кимерийците и Сарматите = Българите имат еднакъв Индо-ирански = Арийски родов корен. По религиозни причини между тях се е получило принципно разцепление довело до военни стълкновения в периода около 653г. пр.н.е.

Тенденциите на някои български изследователи да търсят корените от историческото наследие на Кимерийците е твърде несигурно поради липса на достатъчен доказателствен материал. Корените на историческо наследие със Сарматите има огромно количество доказателствен материал, който следва внимателно да бъде въведен в точна хронология и анализ.THULE - SARMATIA
The East European Metapolitical Association of New Right International

A HAIL TO THE GODS OF CREATION !
A HAIL TO THE KING OF THE WORLD !
A HAIL TO THE METAL INVASION !
A HEAVENLY KINGDOM ON EARTH !
"Freedom Call"© Mesogaia-Sarmatia, 2005-2006
goutsoullac@rambler.ru

GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/THULE-SARMATIA
WWW.LIVEJOURNAL.COM/COMMUNITY/MESOGAIA-SARMAT
WWW.LIVEJOURNAL.COM/COMMUNITY/UA_NAZIONALISM
Rated by MyTOP

hitua


ГРЯДЕ АВАТАРА ОСТАННІХ СУРМ !
A HAIL TO THE FORTHCOMING HELGI AVATAR OF LAST TRUMPETS !
Das Kriegsgefolge "Die Offiziere des Dharmas"
SCHWARZ FRONT
THE BROTHERHOOD OF BRIGADES OF THE EUROPEAN
RECONQUISTA