ОБЩЕСТВО ДУЛО

СВЕЩЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ

(БЪЛГАРСКОТО РАСИСТКО ДВИЖЕНИЕ)

МИКО ВЪЛЧЕВ

 

УДАРЪТ НА ТАНГРА

 

Не са ни нужни чуждорасови ходатаи за Царството Небесно нито на Земята, за всичко си длъжен да отговаряш ти самия, пред СВОЯ НАРОД И ПРЕД СВОЯТА БЯЛА РАСА, тук на Земята, за всичко, което си извършил в името на същия този народ, в името на неговите Национални Богове, и пред неговите Национални Древни Богове.

Кавханът

 

 

 

 

Издателство на Общество Дуло

11 659 год.-115 години

 

 

Свищов

ПРЕДИ НАСИЛСТВЕНОТО ВНЕДРЯВАНЕ НА

ЮДЕИЗМА, ХРИСТИЯНСТВОТО И ИСЛЯМА НЕ

СЪЩЕСТВУВАШЕ РЕЛЕГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ

 

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА ЗАБЛУДА

Мико Вълчев-Кавханът

 

Избирайки Боговете, вие избирате съдбата си!!!

Вергилий

--- “ Зараждането на всяка религия представлява биологически процес базираш се на социални, културни и исторически причини, като се създават различни доктрини”.--- Така ни учеха в училище поеврейчените комунистически “учители”. Но, какво стои над тези школскии и институтски обяснения. Още от времето на Кирил и Методий се смята, че българската култура започва своето създаване, с азбуката на двамата “свети” апостоли, дали това са мислили те двамата днес не се знае, но това поставя началото на изкривяването на българската древна история и замъглява жестоката истина при насилствената смяна на религията, където двамата братя са изиграли най-голямата роля, защото компилирайки старата санскритска азбука на българския арийски народ станало по лесно превеждането на библията. И всичките тези спорове, колко са божествените азбуки, са едно будалкане и замъгляване на същността на нашия народ, който е имал писменост много преди евреите да слязат от дървото.

“КОГАТО БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ СА СЪЗДАВАЛИ СВЕТОВНАТА КУЛТУРА, ПИСМЕНОСТ И ВОЕННО ДЕЛО, КУМИРЪТ НА ЕВРЕИТЕ МОЙСЕЙ ПАСЕШЕ КОЗИТЕ ПО ЕГИПЕТСКИТЕ КАМЪНАЦИ”

Кавханът

Аз лично не смятам, че двамата братя са изнамерили азбуката, защото върху намерената българска седмолъча “розета”са изковани ясно знаците на руническата азбука. За това, да се смята, че българите нямали азбука и не познавали буквите, е една преднамерена лъжа и отхвърляне на древната българска религия и държавна уредба. Нямам нищо против двамата “свети” братя Кирил и Методий, но ние трябва да знаем нашата древна история. Нашите древни предци са живеели в симбиоза с природата, удържали са всяка дадена клетва, гордеели са се, че са расово чисти и не постъпват вероломно, както расово непълноценните и представителите на низшите раси. Някои ще кажат: Кому е нужно това? Но тогава трябва да си зададем въпроса: кому е нужно да бъде възпитаван и от там третиран като втора ръка човек или народ българинът и българите, кому е нужно българите да бъдат възпитавани в лъжи, които се тиражират след приемането на християнството. Нека лековерните си празнуват, но същевременно нека се търси въз основа на легендите на Европейските народи и източните народи, от техните епоси и народопсихология нашето древно минало, защото то е основа за нашата гордост. Българите преди “светите” братя Кирил и Методий са творили своята култура с гръцки букви, като не намирали това за нередно и най-вече забележете, не ги намирали за чужди. Компилирайки, както е известно, и за гръцката азбука, от древните санскритски писмена, азбуката на Кирил и Методий също не се приемала от българите, като чужда или като нова, за древните българи тези азбуки приличали на техните древни РУНИ. Нехайното и конюнктурно отношение, и приемането лековерно на измислена история-която е по-скоро политико-религиозна догма отколкото историческа истина, обаче ползва само тези, които са сътворили тази лъжа.

Истински предатели обаче се оказват управниците на България, Борис І постовил християнството по-високо от Родството и изконната биологическа връзка, с древните ни Богове, като така сам избрал робската съдба за своя народ.

Кавханът

След жестокото и ненужно убийство на Кан ювиги Владимир-Расате, българските Кан ювиги имащи до тогава неограничена власт, сега станали слуги на еврейската християнщина ръководена от Византийските попове. И ако става въпрос дали това е ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ в мисленето на немислещите хора, то те вярват, че културата и държавността в Древна Русия също започва, с азбуката на двамата братя Кирил и Методий. Един човек имащ широк и свободен мироглед би отхвърлил тази теза веднага. И ако иска да бъде правдив, то той би отбелязъл, че разлагането на Русия започва именно след приемането на християнството, което трябва да се знае, е твърдо свързано с дейността на Кирил и Методий. Синът на еврейката Малки Владимир избива осемдесет процента от Великите Руски родове, за да внедри християнството и то, от най-еврейски тип Византийското, след време Петър Велики ги доубива, и ги заменя с западни, еврейски, полски и монголски родове. Не е по различно положението и в България, най различни негодни Царе се опитваха да управляват българския народ носейки му само и единствено бедствия, от които най-голямото беше насилствената християнизация. Верската война започната от Борис І срещу изконната древна национална религия, това бе война срещу българската Историческа Памет, така истинската история била изкривена в полза на световното еврейство ръководещо задкулисно християнството.

НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО ДОШЛО ХРИСТИЯНСТВОТО, СЕ УСИЛВАЛ МОРАЛНИЯ И МАТЕРИАЛНИЯ ГНЕТ !

За това днеска излизащите на яве исторически факти на много хора се струват фантастични. ОСОБЕНО ТАБУ, Е АРИЙСКАТА ТЕМА доказваща истинския арийския произход на българския народ. На когото днес пробутват нова теория за някякъв особен тип човек наричан БАЛКАНЕЦ. Също, както Митхад паша един хитър и подъл турски политик лансирал идеята за отоманите т. е. всички поданици в Турската империя да се наричат ОТОМАНИ, и да се заличат народностите. Българинът през другото време е възпитаван или като тюрк, или като тякаква невъобразима смесица, или като славянин, като славяните се отделяха от арийците и биваха представяни като пияници. Арийския му произход бе обявен от формалните “учени" за ненаучен. Преспивачите на историята се стараеха да блеснат със своето витиеватство и сервилност пред евреите управляващи Съветския съюз, когото наричаха Големия брат, пишейки смело явни лъжи и даже най-дързостно хулеха своите праотци. Това време не е в далечното минало, нали всички го помним? Темата за Арийския произход на българите беше старателно скривана, от официалната историческа наука, върху която бе оказван натиск от еврейско-масонските управници и християнските попове, които до ден днешен са в услуга на световното еврейство.

За това, предлагам на читавите българи периодизацията на човечеството според най древните предания и свещени книги “ВЕДИТЕ”.

НИЕ СМЕ НАРОД НА ВЕДИТЕ, РАМАЯНА И ИЛИАДАТА, А НЕ НА БИБЛИЯТА .

Ведите са най-древните писмени паметници в света, те представляват свещените книги на нас арийските народи идващи от Великите Азийски простори, където са били и обиталищата на българите. Човечеството се е изменило под въздействието на страхотни космически катастрофи, втурването в Слънчевата система на огромни космически тела изменили бързината на въртене и еклектиката на планетата, заливана няколко пъти с огромни вълни, големите застудявания вследствие на това, изригването на вулкана Тоба, обгърнал, с вредни газове и пепел цялата планета, и продължилата с голяма интензитет вулканична дейност, всичко това е записано във Ведите.

ДНЕС КАТАКЛИЗМА СЕ НАРИЧА БЕЗУМНО ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ОТ ЕВРЕЙСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ЦВИЛИ ЗАЦИЯ НАДВИШАВАЩА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЗЕМЯТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, КАТО ДНЕС ЗЕМЯТА НЯМА НИКАКЪВ ШАНС ЗА РАЗЛИКА ОТ КОСМИЧЕСКИТЕ КАТАКЛИЗМИ, КОИТО ВСЕ ПАК И ДАЛИ ВЪЗМАЖНОСТДА СИ ПОЕМЕ ДЪХ.

Най- новата веда:

…И плъзна по земята еврейската отрова

И погуби човешкото у човека християнството,

Изчезна гордостта от Расата Небесна,

свободата и творчеството замряха в ужас

Закри евреинът- подчовек, с лъжите си отровни Слънцето Арийско

Превърнат бе белия човек в роб физически и духовен…

 

Ако има нещо вълшебно, и предизвикващо загадъчност,

ако има чудо, то това е самия живот,

а не глупавата басня за неговото качествено изменение.

СПОРЕД ДРЕВНИТЕ СВЕЩЕНИ КНИГИ ВЕДИТЕ:

В древността съществувал, в Северния Ледовит Океан Огромен остров наричан Даария, Древните описания на тази държава остров са запазени. Ето какво пише за нея Плиний Старши:Зад Рипейските планини от другата страна на Аквилон, щастлив народ живее, който се нарича хиперборейци достигащи до много дълъг живот и са прославени със чудни легенди…Там не са известни раздорори и болести…Смъртта идва само от пресищане от живеене .Не се съмнявайте в съществуването на този народ.”

Хората в Даария живеели доста дълго, по средата на осторова държава се намирала огромната планина Меру (Мир). Хората живеели в щастие и благоденствие, поради еднорасовостта на населяващите го ( МОЖЕ БИ ТОВА БИЛО РАЯ ). Хората на този остров се наричали РОДОВЕ НА ВЕЛИКА РАСА и ПОТОМЦИ НА НЕБЕСНИЯ РОД. Това показва или Космически произход, или познаване тайните на този Космос, по точно чуствайки го свой дом. Ако разбира се това не е пряко указание за техния космически произход.

ВЕДИ:

И ще унищожат Ний и Стихия тази Земя

И ще се скрие тя в дълбините на Великата Вода

Така както в древни времена се скри в дълбините

На Северната Вода-Свещената Даария…

Боговете на расата ще спасят праведните хора

И Сила Небесна ще ги пренесе на изток

В земите на хора с кожа на мрака …

Указвайки ни това ВЕДИТЕ ни дават право да приемем за съвършен исторически факт, че е имало държава на Белите хора (според разкопките, леточислинето на Ведите и геофизиците) преди 118 099 години в Северния ледовит Океан, която от някаква голяма Космическа катастрофа, потънала в Северния Океан и последвал я Потоп. Знае се, че потъването на Даария в Северния Океан ставало бавно, Даария не потънала веднага, като това дало възможност на Бялата раса от Севера да се спаси в по- голямата си част, за разлика от Атлантида, която загинала на мига. Доверявайки се на изтъкнати световни математици и на свещените ни книги, ние стигаме до истината, че на Митгард- Земята, се е разбило космическо тяло състоящо се от лед, което разрушило ледената шапка на полюса и създало условия за разместване на континентите, Даария започнала да потъва в океана. Ледникът от полюса започва своя дрейф по посока на екватора. Излизането от Даария на Бялата Небесна Раса, както те сами се наричали и на които ние белите днешни хора сме потомци, продължило дълго и завършило при пълното и потъване преди 111 806 години. Такава дата ни съобщават нашите Свещени книги Ведите. Родът на Расата Велика, Расата Небесна се заселва около днешнишя град Омск в един доста известена от Ведите столица наричана Асгард, там днес се правят разкопки, които за ужас на всички поеврейчени учени доказват всичко записано във ВЕДИТЕ. Изпитанията обаче за Бялата раса не зъвършват:

ВЕДИ:

…. Голямо заледяване донесе вятъра до земите арийски

И покри всичко със белия си плащ

Нямаше храна за хората и животните в това време

И започна Голямо Преселение,

на потомците на Рода Небесен зад планините Рипейски

Които защитават западната страна

на Святата Рассения(Сибир)….

Какво е това заледяване, пак според математиците, това е свързано с оатдалечаването на земята от Слъцето, но може и причината да е друга, каквито са изследванията на геофизиците, че преди 70 000 години на Земята изригва вулкана Тоба, който изхвърля 85 милиона тона вещества във вид на газ и пепел, които закрили Слънцето и за години се спуснала зима.

ВЕДИ

…настигна ни тъмнина неосветима

Слънцето своята светлина угаси

…Звездите на небето Светлината своя угасиха..

Това заставило Бялата раса да търси нови земи за препитание. Една част от тях завладява Дравидия населена с черни хора, днешна Индия, като по късно създава “Империята на Рама”, която обхваша земите на Индия Афганистан, днешните Среден и Близък изток, Иран, Китай, Австралия, Азия, Египет, Индонезия, така се създава ИМПЕРИЯТА НА РАМА. Това е съюз на всички обособили се като народи арийски Родове. Все още нестабилния климат дал предпоставки за расово смешение, между бялата и черната раси, като се получават подрасите наричани сега сиви или семити населяващи Северна Африка и Арабския полуостров. Тези от Бялата раса, които се отправили на Запад се заселват на остров сред западния океан, който нарекли Атлантида, а океана Атлантически, част от тях преминали на Континента наричан днес Латинска Америка. Така космическите катастрофи оказват влияние на развитието на Бялата раса, като от тези катаклизми зависи съществуването на цялата планета и днес. Тези катаклизми изучавани от учени и изследователи ни дават следните три епохи на съществуване на човечеството : Пра-древна, древна и съвременна.

Пра-древната история на човечеството завършва според учените и изследванията на И.В.Дьомин учен от новата неортодоксална руска научна школа, като разбира се най-много даказателства за развитието на Бялата раса има в земите на днешна Русия, преди 118 099 години, нейното начало не можем да установим. ВЕДИТЕ само ни казват, че Държавата, която създали хората от Бялата раса била Даария ( Туле, Хиперборея), тя заемала голям остров в Северния Океан. Също от Ведите знаем, че те се наричали Род Небесен, което ни дава право да смятаме, че техните корени са някъде далеко в Космоса. Това обаче, е работа на науката, на нас Ведите и досегашните доказателства на науката ни стигат, Те се кланяли на Светлите сили. Аз също поддържам тезата на В. Кандиба и на учения индийски инциклопедист Тилак за арктическия произход на Бялата раса, и че тя е най-малко на 18 милиона години. Те преди всичко ценели творчеството и се знае със сигурност, че познавали законите на гравитацията и можели да я преодоляват. В тази връзка ние спокойно можем да кажем, че прадревната история била историята на Даария или Даарийска епоха.

Древната епоха-свещените книги Ведите казват, че излизането на Бялата раса от Даария било преди около 111 806 години .

Древната епоха можем да разделим на три периода:

Първия период е усвояването от Арийците на Сибир (Расения) и други земи, който период продължава 40 000 години от 118 006 година до преди 70 170 години.

Втория период, е периода на захлаждането и заледяването заради което започва Голямо преселение, този период продължава 56 000 години до 23 483 година. През този период, както казах започва нарушаването на Родовия закон и закона на Кръвта. Тогава започва прогонването на елементи, които поради глада започват мародерства, убийства и заграбване на храната, една част от прогонените загинали, но друга която заминала на юг се смесила с разни цветнокожи. Същото изглежда се е случило и с Атлантите, които се смесили с червенокожи. Новите раси, които се получили от кръвосмешението имали друга, обществено-разрушителна духовно-нравствена нагласа, това било разбрано и мелезите били прогонени. Днес обаче светът се гърчи в своя най голям проблем-катаклизъм -РАСОВИЯ ПРОБЛЕМ. За 2 000 години цветнокожите низшите раси не създадоха нито едно ценно нещо, което да е в полза на човечеството. Земята днес се разклаща не от верски или икономически, или културни проблеми не нейния проблем днес е расов. И той стои най-остро в държавите намиращи се на границата с обиталищата и подстъпите на чуждорасовите народи от юга и югоизтока.

Третия период е периодът на най-голям разцвет на Бялата Арийска раса и продължило 12 000 години до 11 656 година, когато става голямата катастрофа с Атлантида. Ведите говорят, че малката луна Фата била взривена или сама паднала върху Земята и създалите се условия потопили Атлантида. Древната епоха може да се нарече епоха на Арийско-Атлантическата епоха (Арийско-Атлантическа история). Тя продължила до преди 1 000 години, когато мижавото християнство започнало да се надува със своите безмислия, ама ето, че днес се пукна, като пълен със въздух балон, коквото и си е. Съвременната епоха започва с гибелта на Атлантида преди около 11 000 години. Тази епоха е изтъкана от постоянни войни на Бялата раса, със постоянно притесняващите ги други раси. Постоянния натиск на подчовеците тяхната многобройност жестокия и коварен мелез евреинът, техния пълководец, почти постигна своето пъклено дело. Днес безгрижието расовата неграмотност, разпуснатост и Родовото нехайство, още повече задълбочава кризата на Бялата раса.

Така казват СВЕЩЕНИТЕ КНИГИ НА ДРЕВНИТЕ НИ ДЕДИ ВЕДИТЕ !!! И ТОВА Е ИСТИНА, ДРУГА НЯМА !!!

ДНЕС РАСОВО ОСЪЗНАТИТЕ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ СА ОБЛАДАНИ ОТ ВЕЛИКОТО ЧУВСТВОТО ЗА РАСОВО ПРЕВЪЗХОДСТВО, ТО ЩЕ СПАСИ НАШАТА РАСА ОТ ЕВРЕЙСКОТО ЗЛО.

С тази периодизация, днес аз изваждам на яве истината за произхода на българите и смятам, че това ще увелечи рязко позициите на българите в европейско и световно пространство. На този фон ние виждаме нищожността на християнството просъществувало само 1 000 години и то при голяма враждебност от истинските народни синове НАЦИОНАЛИСТИТЕ И НАЦИОНАЛ-РЕВОЛЮЦИОНЕРИТЕ. Така възпитан българинът ще постави на мястото им всички чуждорасови малцинства заливащи България, с простащината и претенциите си. Борбата на нас расистите, е тежка, защото появилите се националистически партии, се ръководят от фанатизирани християни и се финансират от еврейската диаспора, под диаспора разбирай шайка, като по този начин профанизират българската националистическа идея, защото твърдят, че евреите щели за вдигнат вопли до небето, обвинявайки ги във фашизъм и пр. Борбата е тежка защото управляващата класа, е на страната на евреите, и с помощта именно на тази управляваща клика от лакеи, Българската история, е била изопачена под бдителното око на евреите. Днес се разгръща жестока битка между националистическата българска историческа школа в лицето на Общество Дуло използваща етно-цивилизационния метод т-е росовия подход, и официалната академическа историческа школа управлявана от евреите, използваща традиционни методи не поставяйки историческата наука и етно цивилизационните процеси на расова основа. ВСИЧКИ ЗНАЯТ -ЕДИН ПЪТ ЗАПАДНИТЕ ЕВРЕИ СЕ РАЗПОЛАГАХА С БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, ВТОРИ ПЪТ ТУРСКИТЕ ЕВРЕИ, ТРЕТИ ПЪТ РУСКИТЕ БОЛШЕВИЦИ - ЕВРЕИ, ЧЕТВЪРТИ ПЪТ ДНЕС АМЕРИКАНСКИТЕ ЕВРЕИ. ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ПОСТАВИХА СВОЯ НАРОД ЗАЛОЖНИК НА ЛЪЖЛИВАТА ИСТОРИЯ И ЧОВЕКОНЕНАВИСТНАТА ХРИСТИЯНСКА ИЗМАМА. Премахването на комунистическата идеология и замяната и с либерал-демократическата не намалява идеологическата борба, която се води днес, а напротив. Появата на книги повлияни от еврейската слугиня Блаватска, която размива определението раса, темата на нейната книга, е възхвала на семитската раса т.е. еврейската раса, като раса на бъдещето, като най старателно се стреми да изтрие от съзнанието на хората представата им за Бялата Арийска раса. Освен нея своите глупости съчинават и други фалшификатори на арийската и в това число на българската история. Днес подобно на псевдонационалистите се появава и псевдо арийска школа, която на фона на вече утвърдени нови доказателства за арийския произход на българите, стана ясно на определен кръг хора, че да отхвърляш арийското произхождение на българите е просто безмислено. Псевдоарийството е свързано именно с зададената тема, то свързва днешното християнство, с арийското минало и езическата ни култура, и българското древно учение за произхода на човека, Като се изхвърля от нашето Арийско учение,ЧЕ БОЖЕСТВЕНИЯ ПРОИЗХОД НА ЧОВЕКА Е ПРИСЪЩ САМО НА БЯЛАТА РАСА И НА БОЛГ-АРИЙСКИЯ РОД. и че зад всеки християнски празник се крие по един езически празник, това не е така, защото се губи сакралността на древните ни религиодни празници смесени с християнските безмислици. Тук се прокарва идеята за особената сила на мистиката на духа, която ще ни доведе някакъв герой или вожд, който ще ни спаси, а не да се обединаваме пред надигащите се малоценни етноси. И псевдо балканската теза, за една общност живееща на Балканския полуостров, която се нарича БАЛКАНЦИ, като се изключва арийския произход на БЪЛГАРИТЕ. Но първата стъпка към нашата победа, към победата на Бялата Раса над расата на подчовеците, е само и единствено в изхвърляне на християнската религия от нашето съзнание-душа, и възстановяването на нашата древна арийска, езическа религия.

В 2003 година приключи ерата на Кали Юга (Риби) в които разцъвтяваха всички коварни, лъжливи Еднобожи РЕЛИГИИ (МОНОРЕЛИГИИ) и се разпадат националните форми на религиозно мирозрение. Около 165 год- преди н.е. след пречистването на Ерусалимския храм, вече се започва активна работа по внедряването на Еднобожието според идващата епоха на Рибите. Вече 2000 години това оковава човешкия дух, но то е създадено съвсем преднамерено точно за това. Днес става тясно за човешката душа в рамките на единобожието,защото се чувства, че хората от сляпо робско подчинение преминават към съпротива. И аз се наядявам, че хората ще излезат от тази черна магия която гласи: “Осквернете светилищата, където народите се кланят на своите Богове”, така гласи заповедта на кървавия християнски бог. Това на езотерично ниво уродства съдбата, унищожи уникалния манталитет и на българите, манипулирайки даже наследствеността и на още неродените. Както и да наричат националната ни езическа религия, от нея струи оптимизъм, светъл слънчев лъч жизнерадост, това не отричат и най-отявлените еврейски слуги. Светът обаче се променя, Светлината на Древните ни Богове днес залива всяко националистическо сърце и ние знаем--ВГЛЕЖДАЙКИ СЕ В ЗВЕЗДИТЕ, НИЕ ПОМНИМ ОБИДАТА НАНЕСЕНА НА НАШИТЕ БОГОВЕ, НО НАШИТЕ ДРЕВНИ И МОГЪЩИ БОГОВЕ ЩЕ ОТМЪСТЯТ, ТОВА ОТМЪЩЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ СТРАШНО. И НИЕ РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ТОВА ВРЕМЕ НАСТАНА. Това е понятно за всички, и толкова се е изменил светът, че старите канони и заповеди не могат да се вместват в цялото това днешно разнообразие и стремителна действителност. Която с неустрашими темпове бърза да възстанови древната ни езическа култура, многообразието, красотата и жизне-утвърждаващата същност на националните религии. НЕОЕЗИЧЕСТВОТО НАСТЪПВА СЪС СТРЕМИТЕЛНОСТТА НА ВЕЛИКАТА БЪЛГАРСКА КОННИЦА.

БОГЪТ НА БЪЛГАРИТЕ ТАНГ-РА НАНАСЯ СВАЯ НРАВСТВЕН УДАР.

Но за да не се изкриви нашето бъдещо духовно основание и да не бъдем отново хванати в капана на Световните поробители, те ще се опитат да, и създават нова религия, защото християнството, се състои от смехотворни догми, които ползват само низшите духом. ХРИСТИЯНСТВОТО Е ОКОВИ ЗА СВОБОДНИЯ ДУХ И ШИРОКИЯ МИРОГЛЕД НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗДАЧИ, ЧИЯТО КРЪВ НОСИМ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ НИЕ ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ.Твърде дълго българите вярваха на християнските глупости, близо 1000 години, то трови душите ни, но на това се сложи край, за да си възвърнем националната, изконна, древна българска религия ние трябва да сме запознати, с расовата детерминация, расовото разделение, което предпоставя различно, българско, арийско духовно мирозрение . Прекрачете през чучелото наречено Единен Бог и с вас ще се извърши невиждан духовен подем. СТЪПВАЙТЕ СМЕЛО ЗАД ПРЕДЕЛА НА ЕВРЕЙСКО ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОГМИ, ЗАД ЕВРЕЙСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ, НО ЧУЖДИ НА БЪЛГАРИНА ЗАКОНИ, ЗАД И НАД ПРЕДЛА НА УТОПИИТЕ, ЗА ДА ПОЛЕТИ ДУХЪТ ВИ СВОБОДЕН, БЕЗ ДА МУ Е НУЖНО ВИШОЧАЙШО ПОЗВОЛЕНИЕ.

Това може да стане само ако хората са запознати с РАСОВАТА ТЕОРИЯ, може да ви се стори, че тази тема няма нищо общо с зададеното заглавие, но искам да се изясни, че всичко в този свят, всички големи събития и големи катаклизми са и се извършват на расова основа. Расовота теория, е наука изучаваща биологическите фактори движещи световната история. Различното биологическо построение води до различно поведение и разбира се води до различна оценка на събитията, като съответно изгражда различна духовен морален критерий върху чиято основа се гради и религията. “Колкото се касае до класификацията на расите, то се приемат единствено и само физическите признаци”-Деникер.

Разбира се, че тези външни белези се набиват на очи и обуславят духовността, нравствеността, особености на характера, които определят основите на твоята вяра, дали ще е жизнерадостната осланяща се на Светлите Сили и ли на мрачното, бездуховно робство на християнството, това зависи от теб. Както природните условия не могат да повлият на негъра да стане бял и на белия живеещ в тропоците да стане негър ,както казах по-горе, то расата определя нравствения-верски кодекс вътре в нас. За това е непростимо да се позволи в природно веселата жизнерадостна душа на българина да се засели червея на низша религия.

В ДУХОВНАТА БИОЛОГИЧЕСКА ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЕЛИЯ ЧОВЕК, Е НЕПРОСТИМО ДА СЕ ПОЗВОЛИ ПРОНИКВАНЕТО-(ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ХРИСТИЯНСТВОТО Е ОТРЕЧЕНО, ТО ПРИНАДЛЕЖИ НА ДРУГА ЕПОХА ОТДАВНА ОТМРЯЛА, С ИДВАНЕТО НА НАУЧНИТЕ ОТКРИТИЯ),- НА ДРУГА ДУХОВНА ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, СИСТЕМА НА ПО НИЗШАТА СЕМИСТКА РАСА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПО НИЗШАТА ЕВРЕЙСКА РАСА, С НЕЙНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ КУЛТОВЕ И ДОГМИ ПОВРЕЖДАТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НАСЛЕДСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА БЯЛАТА РАСА В ТОВА ЧИСЛО И НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. След заключението на Деникер, относно определянето на расите по външни признаци, се приключи веднъж за винаги, с всякакво двусмислие в антропологията, като се поставя началото на жесток и последователен биологически детерминизъм в расовата философия. Вече, представителите на науката историци, лингвисти, археолози анализирайки културното наследство при различните цивилизации, първи обърнали внимание на факта, че винаги и навсякъде представители на светлопигментирани расови типове се явяват културо- съзидаващи. Науката разглежда процеса на борба между различни расови биотипове, като от гледна точка на биологията всеки народ състоящ се от няколко раси, то тази раса, която доминира над останалите създава физическия и духовен портрет на даден народ.

Основноположници на РАСОВАТА ТЕОРИЯ са Жозеф-Артур де Гобино(1816-1882). “За неравенството на човешките раси”(1853-1855), и Фридрих Густав Клем (1802-1867), “Обща историята на човешката култура”(1842-1852). Общата теза, е че всичко извършено от даден народ може да бъде оценено само от човек, със сходна расово-биологическа конституция. Извършеното от българите през вековете, днес може да бъде оценено само и единствено от расово осъзнати българи, българи националисти. Във вените на историка или културоведа, или етнографа трябва да тече същата кръв, както на народа за който пише. Нали никой не взема на сериозно цигани ,турци или евреи, или арменци, които често без да мислят казват: “Ние българите” или “аз се чувствам българин” това е несериозно, отгоре на всичко, е едно нахалство! По най-новите биологически разработки, от гледна точка на генетиката и евгениката, духовно-биологическите параметри на низшите раси негри, жълти, семити се доближават до параметрите на маймуната.

На някои може да им се струва парадоксално и в рамките на научната фантастика поставените въпроси в моята книга “ОСНОВИ НА БЪЛТАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ” (1998-2001), защото в масовото обществено съзнание и разбира се най-вече пред “професионалните” философи, историци, психолози, политолози самото понятие РАСОВА ТЕОРИЯ се възприема като Западно европейска, а в последно време и от политиците се възприема, като идеология само на Третия Райх. Но политиците са възможно най-неграмотните, сервилните, най-безотговорната част от населението на България. ЗА КАКВОТО И ДА СТАНЕ ДУМА ТЕ ВИНАГИ ЩЕ СПОМЕНАТ ИЛИ ХИТЛЕР, ИЛИ ЧЕ ГЕРМАНИЯ БИЛА ВИНОВНА ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ИЛИ ЗА “ГАЗОВИ КАМЕРИ” ВЪОБЩЕ ТОЛКОВА СА ПРОСТИ, ЧЕ ЧАК ТИ СЕ ОТЩЯВА ДА ПИШЕШ ЗА ТЯХ, АМА ТЕ НАЛИ СЕ НАТРАПВАТ ВИНАГИ, СЪС СВОЕТО СЪСВСЕМ ПОНЯТНО ЛИЦЕМЕРИЕНИЧЕНЕ ПРЕД ЕВРЕИТЕ . Да не говорим за катуна на БАН състоящ се от “червени професори”, които сътворяваха и продължават да сътворават своето черно дело, където днес е налице расовата неграмотност, расовата разпуснатост и обявения едва ли не за чудо, “български етнически модел”отравящи българската расова душа. Едно идилично живуркане между българи, турци и цигани. Но логиката и живия живот би трябвало да ви показва, че СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДНА ВЕЛИКА БЪЛГАРСКА ИМПЕРИЯ В МИНАЛОТО, ДА ПРЕМИНЕШ ПРЕЗ СТЕПИТЕ НА ВЕЛИКА АЗИЯ, СРЕЩАЙКИ НАЙ-РАЗЛИЧНИ ВОЙНСТВАЩИ НАРОДИ ЩЕ РЕЧЕ, ЧЕ СА СЪЗНАВАЛИ, НАШИТЕ ПРЕДЦИ, ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧИСТАТА РАСОВА И РОДОВА КРЪВ. ОСВЕН ТОВА ГОЛЯМОТО НИ ВЛИЯНИЕ ДНЕС НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАСИЛВА НЕ Е ПОСТИГНАТО, С ИНТЕЛИГЕНТСКИ ПРИНЦИПИ И НАЙ-МАЛКО С ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ ИЛИ МИЛОЗЛИВОСТ, ТАКА НЕ БИХМЕ МОГЛИ И ШЕПА ЗЕМЯ ДА ЗАВЛАДЕЕМ. Ако през последните 50-години расовото учение бе игнорирано и съзнателно дискредитирано, и потулван расовия проблем в България, то той днес избухва, с нова много по-страшна сила в лицето на циганските малцинства -МАЛЦИНСТВАТА СА АЛЧНИ ЗА ВЛАСТ, КОЛКОТО И ДА ИМ ДАДЕШ, ТЕ ВСЕ ЩЕ ИСКАТ ОЩЕ, И ОЩЕ.

ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ ДНЕС БЪЛГАРСКИЯ РОД В НЕГОВИЯ НАЙ-ЧИСТ ВИД И НРАВСТВЕНА СЪЩНОСТ, НИЕ, С ЯСНОТА И ТВЪРДОСТ ТРЯБВА ДА ПРИЕМАМ, КАТО СВОЯ ИЗКОННА ОСНОВА В БОРБА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ, И ДА ИЗКОВЕМ СВОЯ НАЦИОНАЛЕН МЕЧ ОТ “ОСНОВИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ” Ние трябва, с голяма сила и смелост да възприемам постулатите на РАСОВОТО УЧЕНИЕ, защото на нас ни се налага, като челен отряд на Бялата Раса да защитаваме нейните граници от налетите на разнородната паплач надигаща се от Юг и Юго-Изток. Расовото учение е най-силно свързано, с религията. Много научни факти доказани от антропологията , биологията, генетиката, психологията и близки до тах науки доказващи, че вродените расови различия на народите, се проектират върху сферата на техния духовен живот. Трябва да изхвърлим от своята расова душа, червеят на еврейското християнство.

РАСИЗМЪТ - ЗАКОННА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА САМООТБРАНА!

След като науката откри своите закони, на всички вече стана ясно несъстоятелността на Талмуда, Библията ,Корана и пр. ясно е, че текстът на Стария завет на Библията, е събран от стари папируси и отредактиран около 500 години преди новата ера. За разлика от споменатите стари книги, обаче редакцията на Стария завет не е довела до усъвършенстването на древните тексттове. Защото, задачата на левитите-негови редактори и компилатори, била по-друга. Целта им е да стъкмят от старите шумерски и арийски предания запазвайки художественото им богатство един сборник, който да наложи с всички средства, преди всичко чрез заплахи от бога, а по късно както ще видим и чрез невиждано насилие, потоци от кръв се леят в името на единния бог. Ярко, е изразеното политическо насилие за внедряване на всички еднобожни религии, като начело на тази монтеистична вяра винаги стои пророк-узурпатор, който чрез хитрост и коварство заявява своята Единственост и от там Единствеността на своя бог, други доказателства няма. Тези явни претенции за изключителност и истинност се натрапват навсякъде в “свещените книги” и в обрядите. Празни са приказките за осъвършенстване на социалните организации на хората. Този не малък казус произтича от “общочовешката” идея на юдео-християнството. Повдигайки значимото общочовешко значение и отделяйки го от етно-родовото състояние, то дало на човечеството общочовешко разбиране в същото време обезличило индивидуалната история на народите, техните различия, техните особености. По същество ХРИСТИЯНСТВОТО зачеркнало цялата предишна история и превърнало в прах всичките достижения на тези народи, тяхното ниво на развитие, тяхното значение в историята. Значими станали не творчеството и творенията на народите и хората, техните дела и достижения, техните грешки и престъпления, а служенето на отвлечени понятия. Затова ние искаме да върнем самооценката на нашия народ, подменена, с някакъв бог от Южната пустиня. Ние искаме да премахнем тези самозванци, които са взели за своя отговорност нашите дела и ги представят пред бога. Не искаме вече българинът да чака на някакво си съдба, а да се бори за своето щастие тук на земята. Превръщането на Христос в кумир за много народи преследва подлата цел ---да се лишат народите от своите ВОДАЧИ и БОГОВЕ, и по този начин обезглавявайки ги, да ги завладее политически, а както е видно и икономически. Днес обаче идва времето, когато народите разбраха, че не от Южната пустиня, е започнало творческото начало на човечеството, а от арийските обширни поля и планини. Тези приказки за общочовешки ценности днес преминава през най-безцеремонни гонения на читави българи. Да не говорим за отношенията към другомислещите особено националистите, към тях само едно презрение, ненавист, наричат ни “езичници”, “поганци”, “дисиденти”,”фашисти” “класов враг”, “инакомислещи” и пр. Всичките тези думи са изобретение от дрипавите и неграмотни Пророци на юдеизма, християнството, исляма, комунизма уравновиловъчната демокрация, тоест на МОНОТЕИСТИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ. Защото Пророкът пророкува, ала не носи отговорност, но с безмълвието си народа плаща големи морални и кървави данъци заради безотговорността на пророците. Унищожаването на прекрасните храмове на древната ни религия, избиването на другомислещите, изтребването на националаните елити, насилствената ислямизация в Родопите, взривяването на църквите от Лазар Каганович, унищожаването на светините на бедуините в Мека от Омар --последовател на Мохамед, “културната” революция в Китай унищожила културата на Поднебесната империя и националния им елит, разрушаването на величествените тракийски, гръцки и римски храмове, всичко това се дължи само и единствено на МОНОТЕИСТИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ. Всеки един нормален човек трябва да си зададе въпроса, защо след като в Русия бяха взривявани църкви или бяха превръщани в музеи, библиотеки, конюшни и пр. бе възстановена Патриаршеската титила премахната с указ на Петър Първи. Защо след, като комунистите забраниха християнската религия преследваха свещениците в България, то те възстановиха титлата патриарх и разбира се назначиха за такъв, еврейския прислужник Кирил?

Монотеистическото съзнание обхваща също и исляма, а също и комунистическия пророк Маркс се включва към тримата най-големи лъжци на всички времена Мойсей, Христос и Мохамед. Исляма е проблем обаче на мохамеданите, но те живеят между нас и днес, когато се отхвърля монотеизма-единобожието и се завръща Светлоструйната вяра на ЕЗИЧЕСТВОТО, те трябва да знаят това.

КОРАНЪТ, е писан в продължение на много години,“сурите” съхраняват следи от политически борби, което говори, че не са Божии откровения. Когато условията позволяват, то от устата на Единствения Пророк на Земята и велик “хуманист” Мохамед се сипят заплахи и проклятия към “мерзките идолопоклоници”. Когато обаче езичеството набира сили, поклонникът на Аллах съветвал за заемане на съглашателска позиция. В първата по време на написване “сура”в Корана, всички богати се предават на осъждане, впрочем, както е в Евангелията и както е в комунистическата доктрина, нали тя бе диктатура на “пролетариата”. Но по-късно Мохамед лично от ръцете на Аллах получава разрешение да приема в исляма и богатите. Сънувайки, Мохамед, с ходатайството на не кой да е, а лично забележете, с ходатайството на Мойсей -Аллах му разрешил да намали молитвите от 30 на 5 молитви дневно. Това, както казва Мохамед е сън. Обаче 2 000 години преди Мохамед, Заратустра установява задължително 5 молитви дневно. Заратустра, е ариец и езичник. Моралът на Мохамед струи от всяка страница на Корана, както ще видим същото и в Библията. Когато Мохамед започва война с езичниците, той чрез устата на Аллах поучава правоверните така: “Не вие убивате, а Аллах ги убива, нека вашата съвест да бъде спокойна”. И многобожниците били клани като животни, даже невинните жени, деца и старци. Доста позната история от близкото минало на България. Днес Еднобожия ислям е преизпълнен с “хуманизъм”, който не му попречи да се скрие зад 400 деца, от които двеста бяха убити, безбройни са и жертвите на комунизма. Исляма, християнството, юдеизма и комунизма посяват семената на религиозната и политическа нетърпимост и Мохамед, и Христос, и Маркс били изведени на световната арена от чужди ръце, но от една канцелария. Това, както казах и по-горе, е проблем на исляма, но те живеят между нас и ние не трябва да забравяме никога РОДОПИТЕ. Защото, както се оказва от гледна точка на расовата психология Единобожието, е тежка патология на съзнанието, с обладаваща склонност към параноята на “месиянството” и “спасението на света” и то единствено с кланета на несъгластните. Еднобожия Ислям и Християнство, комунистическия атеизъм и демокротическия верски профанизъм на пръв поглед изглеждат самостоятелни мисли, но познавайки ги добре вие ще видите, че те са устремени в една посока, която е или Единствената Истина или Единствения Бог-тази точка във физиката се нарича абсолютна -0- НУЛА. Единобожите религии при всички случаи водят към изблици на зверства спрямо тези, които искат да бъдат свободни от догмите, особено днес, когато единобожието умира, Космическата сила напусна неговите свещени места, да се държи на него, е просто глупаво. От горе на всичко да се кланяш на неграмотните Мойсей, Христос и Мохамед или на лицемера Маркс, или на глупака Буш, или на масона Войтила подърпван като марионетка от масонската организация “Опус дей”, наричана от испанците “Опус юдеи”, значи да се принизиш до тях. С тези редове аз не искам да оскърбя националните чувства на мусюлманите, но всеки наистина варващ мусюлманин трябва да разбере простата истина, че неговите далечни предци, живели преди Мохамед не са били глупави нито безнравствени. Едва ли някой не би се съгласил с това ,защото почитта към бащите и дедите в Изтока са много големи. Гордост, гостоприемство, мъдрост, разкош, трепетно отношение към дадената клетва били винаги присъщи на Великия Изток и това не се дължи на нито един Пророк, а това е цялостния арабски дух на който ние винаги ще бъдем длъжни за алгебрата, медицината и астарономията. Предците на мусюлманите са живели в достойнство и това е истината, а не са се крили зад деца и жени.

Отхвърляйки Еднобожието вие ще унищожите огнището на принуждението, към което е била прикована вашата душа. Няма Един Бог, няма Една Истина, няма Един Дявол. Вие вече не сте “роб божий”, а сте Богоравен, Приятел на Боговете.

БОЖИИТЕ ЗАКОНИ ИМАТ И ОБРАТНА СИЛА и тези закони започват да действат. Днес епохата на Водалея не търпи единствено число.

Но да продължим със зададената тема, а именно с Християнството, което щом завладяло Рим веднага изгорило Александрийската библиотека, подобен акт по късно извършил и Исляма. Древните епоси вече не им били нужни за да изнасилят историята и да я индоктринират.

Възползвайки се от древните арийски, египетски, персийски, шумерски сказания, знания и легенди, преработвайки ги по изгоден за тях начин, което извратило историческата истина, затова всичко днес на някои непосветени хора им се струва неправдоподобно. По късно от адептите на дрипавия Месия Христос предложили да се започне леточислене от деня на рождението на галилейския евреин. Това леточислене днес трябва да се премахне, защото дискредитира леточисленето на други големи цивилизации--китайска, индийска, мусюлманска,майте и пр. ,така както дискредитирало цялата човешка история, християнството преиначило и историята на България.

Ако погледнем епоса на Омир ние виждаме живи истински герои със стройно изразени,характери, има етика във взаимоотношенията, от там лъхат потоци от светлина и висока нравственост, храброст, присъща на арийците и висок човешки морал. Накърненото достойнство мрази и отмъщава. Благородния прощава, отвръща с добро и награждава. Женското и Мъжкото начало са равноценни, мъжът и жената в българската нравственост взаимно се допълват. Тези Омирови герои са възпитани и се стремят да приличат на своите жизнени Богове. От героите на светото писание обаче, назнаеш какво да очакваш. Речникът е беден. Понижена е ролята на жената, особено в исляма мъжът се жени за своята религия чрез обрязването, жената е закрепостена, чрез определението, че е нечиста, същото се отнася и за християнството. Обяснението, е едно в неграмотнастта на еврейските свещеници, по начало ограничения в духовно отношение еврейски народ не може и да даде нещо качествено, но по най-безцеремонен начин извратил старите мъдри слова. Никакво богатство на езиковото изразяване. Само сексуални извращения, убийства и шарлатании. Именно това докарва през средните векове убийството на около 100 милиона расови европейци, отвратителните сюжети на библията стават основа за творчеството на редица художници, представяйки ни образа на Христос по-малко схолостичен и по-"човешки", ако някой си мисли, че това нещо е Възраждане по-добре, че ние българите не сме участвали в него. Именно това Възраждане чрез своята фабулистика, извършено наистина от гениални художници, е направило непоправимото зло, щото Библията да се приема без да се мисли, без да се поставят научните доводи, като основание и разбира се без да се познава тази, така наречена от малоумните християни "Свещенна книга". На организирания през 1979 год в Израел, забележете, световен фестивал, който има за цел да наложи в съзнанието на хората - Великия библейски Израел, това обаче не е спекулация и реклама, а опасна игра, на чиято въдица се хванаха всички демократи и слабо образовани хора, а също и интелигенти, които въобще не са чели Библията, техните познания са от втора, трета и прочие ръка. Тази идейно-религиозна тенденция започва от времето на Заратустра, когато арийските народи на Азия, загубват голямата битка за Южен Урал 1 500-1 600 години преди сегашното летоброене, се получава възможност за разкол в езическата религия, защото след настъпилия мир и стабилизация на климата се създават условия за възраждане на жреческата власт. Тогава Заратустра в опита си да обедини всички арийски народи на Азия, кланящи се на Йерархията на Светлите Сили поема инициативата за реформа, създаването на нова идейно-религиозна система. Променяйки изконността на древната ни религия отхвърляйки арийското мирозрение за Многоликостта на бога, става възможно да се подменят Светлите Сили с Тъмни Сили. Благодарение на жреците(влъхвите) от Асгард, Заратустра бил убит, а неговите ученици намерили убежище в Иран и сред изостаналите семити ( низшите раси не могат да минат зад пределите на бяло и черно) разцъвтели основите на Единобожието. Нашите предци успели да запазят своята езическа идейно-религиозна система, (многобожието, е присъщо само на Бялата Раса) до насилственото налагане на еврейското-християнство. Така идейно-религиозната система на Заратустра била значителна стъпка по пътя към юдео-християнството, което се явява пик в духовното и нравствено падение на човечеството. Над красотата и жизнерадостта на езическите Светлолики Богове, бе издигната мрачната идеология за единния бог, мрачния, грозен, злобен, искащ постоянно кръвта на другите народи Йехова (Яхве). Може да се каже, че това първоначално е племенния бог, който винаги е по-могъщ от богът на другите племена. Тази идея по късно прераства в идеята, еврейския племенен бог да бъде наложен със сила и кръв на останалите народи. Използвайки догмите на еврейската секта “есеи” запазила спомена и религията на Ехнатон, която също с много кървища била прокарана в Египет. Расово разложената Римска империя и по-късно Византия неможейки да удържат националистическите стремежи и борба на поробените от тях народи, които не искали да живеят в римска разпуснатост, необичаен секс и животински разврат, искали своята свобода. За да бъде спасена Римската империя от разпад, от влиянието на вече напиращите арийски конни народи идващи със строг и човечен морал, решават да се въведе единна религия за цялата Империя, за да може по-лесно да се управлява. Значи, ако има мнение, че Юлий Цезар, е един от хората използвани за влияние на Египет върху Рим и сподвижник за единната религия, и вкаран в сценария, то аз се присъединявам към нея и твърдя, че той бе убит не защото искал да стане Император, а защото искал да премахне древната национална религия на римляните.

Така тази идея съзнателно разработена от дивия еврейски народ и неговата най-порочна и дива част “есейската секта”, представлява брутален расизъм, кръв и безнравствие, с които е пропит целия Стар и нов завети. Компилирайки текстовете на древните арийски, египетски, персийски, гръцки писания, древните ханаански и халдейски легенди, еврейските свещеници са постигнали някаква невъобразима смесица и противоречащи си един с друг текстове, и събития. ТАКА ЗАПОЧВА ПАДЕНИЕТО В ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОТО НАЧАЛО. ОТ ТУК ЗАПОЧВА НАТРУПВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИ, КОИТО В ТОЗИ ВЕК ЩЕ РЕШАТ ДАЛИ ЩЕ СЕ ОТПРАВИМ КЪМ РЕШАВАНЕ НА КОДА НА ВСЕЛЕНАТА ИЛИ КЪМ ГИБЕЛТА НА САМОТО ЧОВЕЧЕСТВО. Защото именно, с тази човеконесъобразна религия християнството, човечеството загуби от безхаберие своята Ведическа вяра и вместо да живее в симбиоза с Природата то избра да живее за сметка на Природата, като по този начин постави себе си на границата на гибелта. Християнството не било заинтересовано да развива българската национална традиция напротив, Християнството я унищожило. Та забравяйки своята национолна същност по-лесно се управлява стадото от християнски малоумници. Но да видим на какво толкова се клянят “провославните скотове

Например създаването на човека и забраната му да яде от дървото на знанието, е компилиция на мита за Прометей но доста некопосно:

Битие,гл.ІІ

15,След това господ взе човека, когото създаде и го посели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.

16, И заповяда господ на човека и рече: от всяко дърво на градината ще ядеш. Само от дървото което показва кое едобро и кое зло няма да ядеш защото начаса ще умреш.

Следва Ударът на Тангра ІІ

Мико Вълчев, Водач на Българското расистко движение

тел.0888 471 126