ОБЩЕСТВО ДУЛО

СВЕЩЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ

(БЪЛГАРСКОТО РАСИСТКО ДВИЖЕНИЕ)

Ударът на Тангра ІІ

Мико Вълчев - Кавханът Болгъ

ВТОРА ЧАСТ

Според този бог обаче излиза,че човек, е поредното животно, което е създал да му работи и което не трябва да знае, кое е добро и кое зло. За да има някаква морална оценка,човекът трябва да знае, кое добро, и кое зло иначе не можеш да го съдиш да това му незнание, както направил еврейския бог, според писаните простотии на еврейските компилатори. Днес еврейските поробители не се различават по начина си на мислене от старите еврейски писачи на Библията, те също както техния племен бог смятат другите народи за животни наричайки ги ..гои...или техните слуги турците наричайки другите народи ..гяури.. Този манталитет, е взет от евреите.Отгоре на всичко бог се гневи на това, че човек не знаел какво е добро и какво зло. Бог обаче не се оставя и проклина змията, която подвела хората да ядат от ябълката, с думите: ти ще се влачиш по корема си и ще ядещ прах през всичките дни на живата си. Като, че ли змията, е ходила на крака или, е летяла по въздуха. Ама големи глупости. Вярващите обаче християнски магарета хич не ги е еня какво пише, те даже не са чели тази "свята книга". Според този първороден грях, да търси познанието, да знае кое е добро и кое зло, извършен от Адам и Ева, човекът бил изгонен от Рая и прокълнат да си изкарва хляба с труд и пот. Нима може да се изкарва хляба без труд, може, но това е само във възпитанието на евреите. Иначе, ние арийците учим своите млади хора, че хляба и благоденствието се постига само и единствено с труд. Мошеничествата са за евреите. И не е важна какво правят евреите, важно е ние да не го правим. Прочее целия текст на библията стария и новия завет са пропити, с внушението, за властта дадена от този бог на определени хора, като по този начин утвърждава робството, като основен градивен фактор. Божието богу Кесаревото кесарю- робството, като задължителна социална структура. Християнството исляма и юдеизма са извратени духовни учения утвърждаващи робството. Иваждайки на преден план лицемерието, двойния стандарт, спомага на евреите и им дава основание да нападат всички народи, особено тези които са ги приютили, които са им дали храна и подслон и ги унищожават да последния човек, като по този начин изинасилвайки историята те утвърждават обещанията на Йехова, да им даде най благодатната земя, където има само мед и масло. Ама ако Ханаанската земя някога е била такава Райска градина, достатъчно е десет петнадесет хиляди евреи да минат няколко пъти през нея и тя, както сега виждаме, ражда само скорпиони, змии и пясъци. Та ето как са постъпвали евреите с народите, които са имали нещастието да ги приютят, и които са били във военно отношение по-слаби от тях. Т.е. тезата за обетованата земя, която Йехова дава на своя избран народ, е насочена към една свръх- задача, една цел, да се завладее тази земя принадлежаща на други народи, но със цената на тяхното изтребване. И всичко това би било твърде комично, ако не влиза в действие днес, в цял свят, по най- безцеремонен начин евреите провокираха две световни войни, избиха националните елити, като се започне от Франция, през цяла Европа и се стигне до България. Нали и тука слугите на Еврейския СССР избиха 40 000 българи, елитът на нашата нация.

Второзаконие,гл. ІІ

5, Всички градове бяха укрепени с високи стени и заворници, освен твърде много неукрепени градове.

6. И ние ги предадохме на заклятие, както сторихме със Сихона, царя есевонски, като предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата.

7. а всичкия добитък и плячката от градовете заграбихме

Тези зверства ще се извършват през цялото съществуване на световното еврейство и това е отразено почти на всяка страница от "Святата книга", без никакъв свян. Такива са изискванията на техния еврейски бог, като това отговаря напълно на примитивното мислине на евреина, на нискорасовия семит, смесица между негър и жълтокож. Същия този овчар Мойсей предвижда наказания за престъпването на заповедите дадени от този примитивен бог. Тези наказания били проклятия, но винаги свършвали, с физическото убийство на човека. Това по късно, е така нареченото "отлъчване" от църквата, което проклятие достигало да трето коляно, защото така наредил еврейския бог Йехова. Заради тази негова заповед християнските попове, папи, и монарси не огасиха кладите през Средновековието, чийто дим от човешко месо закривал арийското слънце, това по-после бе пренесено в Америка, където местното население бе изклано, буквално. Въпреки всичките тези злобни излияния на християнския-еврейски бог, милионите избити, изклани, изигорени, днес езичеството жизнерадостността, красотата на живота си пробива път макар и бавно. Християнството обаче въпреки всички свои напъни, бе изхвърлено на боклука на историята.

Въобще цялата им книга е пропита с противоречия, кръв и непривичен секс. Хората се жалва християнския бог, станали лоши и от горе на всичко този бог, който забранил познанието, се чуди защо ли хората не знаят кое е добро, и кое зло.

В лъжливата им но "свята книга" са записани Притчите "Соломонови", обаче тези притчи са открити в египетските папируси и каменни надписи, много преди да се появи овчарина Авраам. Такъв, е сборника на Птахотеп, такива са и сборниците на древните шумери, асирийци, халдейци и финикийци. Навсякъде лъжи, убийства, и самоизбиране за “богоизбран, че и за народ”, е най- чиста проба еврейски расизъм. Излиза, че твореца на Вселената, богът на всички народи имал възможност да си избира народ, който да господарства над другите народи и точно се спрял на някакъв изостанал народ от мелези т.е. евреите. Като разбира се според този същият еврейски бог Йехова, само евреите имат право да живеят като хора, да заграбват земи и богатства, като същевременно другите народи трябва да бъдат изтребени. Днес е ясно на всички. Народите на Севера отпреди 20 000 години са си живи и здрави, и се радват на висок жизнен стандарт, въпреки еврейските грабежи. Но народите на Изтока, които са имали допир, с евреите, изчезнаха от лицето на земята. Ето какво казва господ на своя "избран, че и народ народ":

Второзаконие,гл.ІV

37, И понеже той обикна твоите отци и избра вас, потомството им след тях, то изведе те сам с голямата си сила из Египет,

38, За да прогони отпредети народи, по-големии по-силни от тебе, да те въведе и да ти даде земята им в наследство, както сега това се види ".

Християнския и еврейски бог ясно и недвусмеслено заявява, че дава право на евреите да заграбват земи и богатства, като другите народи, Той, ще изтреби или ще спомогне на евреите да ги изтребят, за да не пречат, да им се вземе земята.

16, И ще изтребиш всички народи, които господ, бог твой ти дава: и не служи на боговете им, понеже това е примамка за тебе.

24, И ще предаде царете им в твои ръце, и ти ще изтребиш името им от поднебесието: никой няма да устои срещу тебе, докле ги не изкорениш".

Това всичкото се приема, с една безотговорност от всички похристиянчени народи. Защо вие, които вярвате в тези будалащини, не си зададете въпроса, ние българите на кое място сме на опашката за унищожение, ние българите също ли сме от тези многобройни народи които еврейския бог иска да изтреби? Ако вникнете в историческото развитие, ще разберете ,че е точно така. За това, всеки, който вярва в този извратен, Единствен бог, е съучастник във всички негови престъпления.

Кръвта тече от най- първите страници на вашата "свещенна книга" . Каин убива брат си Авел и макар заповедта да е Око за око, зъб за зъб...и пр. Каин не само не е наказан, ами е заселен в страната Нод, случайно някай да не го убие, ама кой е този някой, други хора според библията бог още не бил създал? Особено трябва да ни направи впечатление омразата към египтяните, които ги хрантутиха дълги години. Мойсей е щастлив когато успява да издави войските на Фараона в Червено море, заедно със самият Фараон. Ама има ли на света чак талкова големи малоумници, които биха повярвали, че тази дрипава шайка от няколко хиляди евреи овчари, би могла да се сравнява, с най-могъщата държава по това време, това са пълни глупости. И кой е този Фараон? Според учените епохата описвана от "святата книга" е епохата на Фараона Мернентах. Но мумията на този Фараон бе намерена, с мумиите на още тринадесет Фараона през 1898 г. в обща гробница. Има ли дума науката библейските глупости отиват на буклука. Между другото днес се оказва ,че в страната която еврейския бог щял да даде на своя народ, ще текат реки от мед и масло. Ама до смъртта на Мойсей евреите били покосявани от болески, глад и избивания от самия Мойсей. Като, че ли Обетованата земя, където имало мед и масло ще да е Египет, от където Мойсей (Моше) и евреите “избягали”.

След преминаването на Червено море евреите не отиват на североизток, както им е обещал Яхве, ами започват избиването на по-слабите околни народи. Първия народ кайто среща Мойсей са амаликитците. Които според същата тази библия са изклани, мъжете и дещата, жените взети за еврейски оргии, а имота им отвлечен. ПОТЪНАЛ ДО ГУША В ЧОВЕШКА КРЪВ Мойсей починал без да може да даде на своя народ желаната земя. Но през това време еврейския народ бе възпитан така, че днес той покри земята с черни забрадки. А на българите донесе животинското турско робство и кръволожкото комунистическо ( нали Маркс, е евреин?) робство. И за това му спомагат малоумниците християни. Вярващи на разни идиотски фантазмагории от типа на "ерихонска тръба" и тем подобни щуротии..

Иисус Навин,гл. VІ:

19, народът извика, след като затръбиха с тръбите. Щом народът чу тръбния глас, всички заедно извикаха с висок глас, и стените градски рухнаха до основи, и целия народ влезе в града всеки от своето място и превзеха града.

20, И предадоха на заклятие всичко което бе в града-мъже и жени, млади и стари, волове, овце и осли, всичко с меч изтребиха.

Цялата тази измислена лъжа няма никаква стойност нито естетическа, нито е исторически истинна. Тя обаче възпитава израелевите синове на расова омраза, към другите народи. Освен това стените на Йерихон и Гай градовете, които Иисус навин "превзел" столетия преди това били разрушени.

Иисус Навин,гл. VІІІ:

24 , Когато израелтяните избиха всички гайчани на полето, в пустинята, дето ги гониха, и след като те всички паднаха под меча, тогава всички израилтяни се върнаха в Гай и го поразиха с острието на меча.

И след като го ограбват, Иисус Навин "разрушава" вече разрушения град.

( Кой е този малоумник, който ще ми говари, че библията има възпитателна цел т.е. възпитава във висок морал, че изгражда високо морални личностти. Аз питам коя наука и кое българско училище учи своите деца на такива гнусотии.

Ето един пример, който екзалтира световното еврейство да избива първенците на другите народи: Заловените петима от него, Исус Навин, вече безпомощни царе той убива, със наслада и с наслада говори за това. Той казва :”не бойте се и не се ужасявайте, бъдете твърди и храбри, защото тъй ще постъпи господ, с всички наши врагове, с които ще воювате”. Като, че ли евреите за първи път убиват невинни хора. ...И тогава Иисус ги удари, уби ги и ги обеси на пет дървета: и висяха на дърветата до вечерта. Вината на тези царе е, че са защитавали своите народи и своите земи, от унищожаващите всичко евреи. И какво учудващо има в това, евреите били толкова изостанали, че древната арийска култура не им прави никакво впечатление. По нататък светото писание обяснява как този главорез, враг на човешкия род, изтребил още тридесет и един царе. Така е завладяна Ханаан, Обетованата земя. Осъществява се мечтата на Мойсей .... Ето колко "възпитателно” звучат думите на еврейския бог: "Кога изостря бляскавия си меч, и ръката ми приеме съд, ще отмъстя на враговете си, и ще платя на ония, които ме мразят, ще напоя стрелите си с кръв и мечът ми ще се насити на месо, на кръв от убити и пленени, на глави от вражески началници.

За това няма оправдание, но тази напаст от еврейски кърлежи, освен убийствата и потоците невинна човешка кръв на нашите предци, защото тези народи не познаващи лъжата и коварството могат да бъдат само мирно живеещи арийски родове, не спира само с убийствата. Всички Ханаански и Финикийски градове, както ни разкрива самата библия били, с величествена архитектура, и където е поостанала след нашествието на тези чергарски племена, се вижда високия естетически вкус, високата култура и високия морал на Ханананците и Финикийците. Но всички градове, които евреите превзели, били сринати до основи. Евреите са овчарски народ. Те не владеели топенето на металите, изкуство познато на другите народи от преди 20 000 години, не познавали строителството, по- сетнешните им царе са си изписвали строители от други народи.

Ето, какво прави друг голям “цар” на евреите, толкова прехвален, че и увековечен от Микеланджело Буонароти, след превземането на град Рава:....Давид взе венеца на царя им от главата му, а в него имаше талант злато и скъпоценни камъни, и го възложи Давид на своята глава, и изнесе от града много голяма плячка. ТОВА МНОГО ПРИЛИЧА НА МАЙМУНСКО ПОВЕДЕНИЕ. А народът, който бе в него, изведе го и го прекара през трион, през железни дикани, през железни брадви и го хвърли в пещи за печене на тухли. Тъй постъпи той, с всички амонитски градове. Това изгаряне в пещи, изобретено от, "светия над светите Давид" цар на евреите, бе приписано по късно на друг народ, Ама няма вече кой да им вярва. Макар, че днес още има идиоти, които възприемат библията със "съвършенна интуиция". Това обаче по-скоро, е страх насаден от тази книга, и този страх действа върху по-слабата психика на някои хора. Затова ви казвам не се страхувайте няма друг свят, пълноценния живот, е тук на земята и той се изразява в живот отдаден на своя български народ. Другото са еврейски шарлатании. Например египетската принцеса, която намерила детето Мойсей отишла да се къпе на 100 километра от двореца, та да намери в тръстиките точно пък детето Мойсей ли, що ли?. Фараонът уж бил загрижен от размножаването на евреите, защото можели да станат опасни за държавата. За това той дал заповед на две баби, Шифра и Фуа да убиват всяко новородено еврейско дете, като евреите твърдят, че били читири милиона. Едва ли нормален човек би повярвал, че е по силите на две баби да убият всички еврейски деца. И изведнъж обаче Фараона пък не искал да ги пусне. Какво става с обещанието на всесилния Йехова, да ги изведе от Египет. Мошеникът Мойсей (Моше) твърди, че евреите при излизането от Египет били 600 000 воина. Това също е абсурд. Древната Спарта във времето на своето най-голямо величие, при собствена държава, при идеален расов подбор, можела да мобилизира 8 000, едва осем хиляди. Библейски лъжи, лъжи, лъжи. Оцелелия благодарение на благородството на фараоновата дъщеря Мойсей, ако въобще повярваме на това, то как тогава е оцелял брат му Аарон, всичките тези 600 000 воини и четири милона народ. Макар, че такова число народ не може да се побере в тези земи по това време. Тръгвайки от Рамзес на изток по посока на Хананан, както Мойсей, посочвайки мястото, където са минали Червено море, което се оказва, че е Суец, Суецкия канал обаче е прокопан преди стотина години. Значи не е имало никакво море. И наистина не е имало защото, кой е този който би повярвал, че може да се разцепи морето, освен това сушата на днешен Суец, е точно на пътя им, за да отидеш до морето се иска голямо обикаляне. Всесилния еврейски, а сега и християнски бог не познава географията на своето творение Земата. Защото водейки своя народ този бог все обърква посоките. Лъжеца Мойсей твърди обаче, че когато бог разделил морето духал силен източен вятър, да ама евреите били на западния бряг на Червено море, ако е така както казва Мойсей то техния бог по-скоро е искал тях да удави а не Фараона. И къде твърди това Мойсей, та той е бил неграмотен.

Въпреки, че Иисус Навин избил всички народи изведнъж евреите се оказват пленници на вавилонците и всички народи си били живи и здрави. Още по-смешно, е твърдението, че някакво овчарче Давид убива големия воин Голиат и отнася главата му в Ерусалим, където обаче след наколко страници четем, че Давид е превзел Ерусалим чак след като става могъщ цар. Знае се обаче, че Голиат е убит, вероятно от известния по това време воин Елкахан. Същият този Давид смятат за автор на 136-ти псалм, където евреите плачат край реките вавилонски (държани озаптени от могъщия български цар Набухадре-Зар) Макар, че евреите са взети в плен петстотин години след смъртта на Давид. Лъжите на Соломон днес се смятат за мъдрости, Той твърди,че на неговия храм работили 183 000 души. Един връз друг ли, как ли? Също както и голямата лъжа за "холокауста " където били изгорени 6 000 000 евреи. Ами, те трябва да тичат със 70 километра в час през крематориума, за да магат да минат всичките. “

КРЕМАТОРИУМИТЕ В ОСВИЕНЦИМ СА, С КАПАЦИТЕТ, ЧЕТИРИ ТРУПА НА ДЕНОНОЩИЕ”

Въобще измислиците, съвсем преднамерените лъжи, са изведени до нивото на "святи истини", където се поднасят на малоумните християни само онова, което е за "пред хора". Вярващият християнин освен, че приема всичко написано на доверие, той се опиянява и от "мъдростта" на еврейските пророци, със техните апоколиптични предсказания и тъпотии. Въобще унищожителната мания ще манифестира и в евангелията, и в несвързаните приказки на друг евреин Христос. Културното издигане на другите народи живеещи в Ханаан, тяхната вече материална задоволеност поставя крадливите и лъжливи евреи в неизгодно положение, и те започват да мечтаят за месия, вместо да се хванат за работа ,те искат да дойде някой от някъде, че да ги спаси и то не само да ги спаси тях евреите, но това да мине през унищожаването на другите народи. Тези дрипави пророци обвинават всички, духовно издигнати хора и народи, че само те били прави. Засилите се държави започват да притесняват синовете еврейски, защото не можели вече да избиват и да заграбват. В тази мрачна за евреите картина се ражда, чрез разюзданата изява на проците надеждата за един световен вожд, бог, месия, и наивния Исай вярва, че този световен водач ще произлезе от Йехова- като освен, че му приписват свръх естествени заложби, те се надяват на едно равенство между хората. Този безпочвен пацифизъм днес, трови душите на голяма част от човечеството. По странен начин тази еврейска мечта ще бъде свързана с Исус Христос -който подобно на предшествениците си ще се обяви за бог и вездесъщ, и спасител на човечеството, вероятно и лично на моето спасение. Но аз не съм убил, не съм нагрубил, не съм откраднал. За разлика от християните, които потопиха човечеството в потоци невинна чисторасова арийска кръв. За да бъде представен по-достоверно Исус се извежда като потомък на "благородния" Авраам (който в края на краищата, е само един неграмотен и зъл овчар). В същото време Исус трябва да носи от благородната кръв на Давид, който също е овчар. Като стигаме до Йосиф неговият баща, който е бил дърводелец една доста по-почетнна професия по това време.Това добре, ама защото, в следващите редове на "светото евангелие" се казва, че майката на Христос е непразна от "Дух Святаго", тогава Христос, какво общо има с тези изброени преди него еврейски” величия”, нищо, защото в него няма от кръвта на Йосиф.

Всички евангелисти говорят едно и също, но с доста големи отклонения, като Йоан твърди, че неговото евангелие било истинско, защото той бил очевидец, това ще рече, че другите евангелисти лъжат. На нас не ние нужно, този Йоан, да ни казва,че евенгелистите са лъжци, това ние добре знаем, а също, че и той е величайши лъжец също знаем.

Тези евангелисти шарлатани, единият пише, че след раждането в пещера и обрязването на осмия ден, Йосиф и Мария заминали за Египет, Лука обаче казва, че младия Христос ходел в храма в Ерусалим и на дванадесет години смаял учените еврейски кратуни, със своите знания. Освен това, какво е основанието на Йехова, първо да не спаси своя син Исус, ами го праща във враждебната за евреите страна Египет. След дванадесета година обаче, нищо не се говори за Исус чак до срещата му, с друг такъв дрипав пророк Йоан кръстител. Пребиването на Христос през тези години, е предмет на спекулации, даже някои твърдят, че той бил в Индия да се учи да лекува ( Както и днес виждаме индийците са големи лекари няма що! Също виждаме, че хигиената, първата предпоставка за появата на медицината я няма в Индия) Някога, когато арийците, чистокръвните арийци са владели Индия, да, имало е всичко, но после поради расовото смешение, всичко е преиначено.

Пророците обаче твърдят, че Месията Христос ще се храни само с мляко и мед, но както виждаме Христос си се храни и то само на трапезата на заможни евреи, да не говарим, че е бил и пияница. Мед и мляко, друг път! Както виждам и пророците са самозвани божи хора целящи, както и целия еврейски народ да се облагодетелстват за сметка на другите в частност пророците да се облагодетелстват от успехите на царете, с които искали да делят властта, без да са направили нищо. Христос, е само един проводник на алчните стремежи на еврейството за власт над умовете на хората. Освен това тази религия потвърждаваща робството, като ценностна система, е далеч чужда на българите и на другите арийски народи непознаващи робството. Макар да говорят за Христос, като за спасител на бедните, изглежда че става въпрос само за бедните духом и малоумниците. Защото самите евангелия говорят, че Христос никого не го е интересувало положението на робите или на бедните, още повече: на астрално ниво, той превръща робството, като идеал и цел за спасение на душата. А сега да видим, какво е научил в Индия Христос. Когато "бесовете" научили за голямата "лечителска" способност научена от Христос в неграмотна Индия, че ще ги изгонят от тялото на човека, то те помолили Христос да им позволи да влязат в стадата свини, които били наблизо. Да ама в онзи край на земята яденето на свинско е забранено под смъртно наказание, а камо ли отглеждането на свине. Кой ще ги яде? Исус искал да излекува евреите от алчността им за пари, от философията им на торбата с пари, ако обаче наистина беше бог той щеше да знае,че това е невъжможно. И Христос казва на неграмотните си ученици, подготвяйки ги за "великото им дело" “Не се грижете и не думайте: какво ще ядеми, какво ще пием или какво ще облечем”.....Матей. Да ама те и пият, и ядат, и са облечени, без да работят, че и така до ден днешен. Къде сте видели евреин да работи? Да обаче истинския живот и този благоденстващ арийски свят, днес, бе постигнат с много труд. Без труд спокоен, облагородяващ, плодоносен няма да има човечество въобще. Робството прави хората маймуни. Но най- опасни са неграмотните Месии, като Христос, Петър, Павел и прочие шайка, те са бич за здраво-мислещия човек. За човека здраво стъпил върху своите арийски родови корени. Християните вярват, че Христос е нахранил дванадесет хиляди души с пет хляба и две риби, че и да му остане, вярват, че може да превърне водата във вино, обаче не може да накара една нищо и никаква смоковница да роди.

ЧУДЕСАТА КОИТО ПРАВИ ХРИСТОС, СА СЪБИТИЯ, ОПИСАНИ ОТ ХОРА, КОИТО СА ЧУЛИ ЗА ТЯХ ОТ ДРУГИ, КОИТО НЕ СА ГИ ВИЖДАЛИ.

Всичките тези изхвърляния и хвалби на Христос умират от само едно негова действие, когато е качен на кръста. Когато казва : " Отче ако е възможно да отклониш тази чаша от мене ! Нима аз българинът имащ за пример хилядите достойни жертви на българския народ за неговото освобождение, които умираха на турско-еврейските бесилки, с България и българския народ на уста, ще благовея пред подобни хленчения. Нима величавия подвиг на брятя Жекови след Старозагорското въстание обрисуван от неповторимото перо на Захари Стоянов може да се сравни с този хленч. Нима аз българинът от Род ще вярвам на християнските попове, когато хвърлят отровните си хули срещу един от най-великите ни владетели Кан ювиги Владимир-Расате. Защото на почтените хора не са им нужни ходатайствата пред някакъв чуждорасов Йехова, отгоре на всички и алчен за българска кръв. Знаем това от историята. Ще минат много години и човечеството ще разбере голямата духовна загуба получила се от премахването, забравата и отхвърлянето на своите родни Богове. Ще разбере какво богатство на въображението си е загубило, с отказа си от древните ни езически Богове, носещи жизнерадостта на живота. Човечеството днес вече разбра какви духовни щети му нанесе християнството, ЧЕ ПАДЕНИЕТО НА ДУХОВНО - НРАВСВЕНОТО НАЧАЛО ВОДИ ЧОВЕЧЕСТВОТО КЪМ ГИБЕЛ, ЧЕ ХРИСТИЯНСТВОТО СЕ СТРЕМИ И ДО ДЕН ДНЕШЕН ДА УНИЩОЖИ В НАРОДИТЕ НАЦИОНАЛНАТА ЕЗИЧЕСКА РЕЛИГИЯ ПОДМЕНЯЙКИ ЖИВОТА В СИМБИОЗА С ПРИРОДАТ, С ЖИВОТ ЗА СМЕТКА НА ПРИРОДАТА и аз се надявам днешното човечество да започне още по-яростно война, с този тумор наречен християнство, за неговото окончателно премахване ЗА ДА СЕ ИЗБАВИ ОТ ИЛЮЗОРНИТЕ ПРЕДСТАВИ И ЧУЖДИТЕ ЛЪЖЛИВИ ИДЕЙНО - РЕЛИГИОЗНИ СИСТЕМИ, КАТО ВЪЗСТАНОВИ ЕДИННАТА ВЕДА и нашето древно национално ведическо мирозрение.

Възстанавяването на нашите езически Мъдри, Страшни, Древни Богове наближава. Защото Те имат природни корени,те са израсли от сакралността на Родната Земя. Това е божественото чувство за кръвното родство на народа с Родната природа. Тези национални български Богове са ни вродени, т.е. Те са биологически обусловени, Те са запечатани в нашите арийски гени и въпреки хилядолетното еврейско християнско подтисничество, живеят в сърцето на българина. Нашите родни Богове са основа на българското национално самосъзнание и национално самоутвърждаване. Българинът стои пред своите Богове, като човек-ценност в пълно съзнание съхранявайки чувството си за чест. Религиозност, която отнема всичко човешко и се стреми да принизи човека до роб пред всемогъщото и угнетяващо божество, не е българска религия. Религия, която обезценява този земен свят и самия човек, която ги унижава, даво им тъпи обяснения и увлича човека към неземни блага не е истинската българска религия. НАШАТА НАЦИОНАЛНА ЕЗИЧЕСКА РЕЛИГИЯ, Е РЕЛИГИЯ НА ТЕЛЕСНОТО И ДУШЕВНОТО ЗДРАВЕ В СМИСЪЛ, ЧЕ СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ВЪЗВИСЯВАНЕ НА ДУШАТА ДО БОЖЕСТВЕНОТО СЕ ОПИРА НА ВСИЧКИ ТЕЛЕСНИ И ДУХОВНИ СИЛИ НА ЧОВЕКА. Само нашите древни Богове могат да прокарват тази сакрална връзка свързваща ни с древното величие на нашите предци. Те ни възпитават, че съдбата на всеки отделен човек, е неразривно свързана със съдбата на целия народ, неразделен в своите дълбини, здраво споявайки ни в съдбоносни за Родината дни.

СЕГА Е ТАКЪВ МОМЕНТ!!!

Почетете своите Родни Богове, въздайте слава на нашия главен Бог Тангра, пантеонът на родните ни богове има много-много хилядна история, тя е по-стара и на по-високо ниво, от после компилираните "вери", където всичко трябва да взимаш на доверие, пренебрегвайки науката, тя е от времето, когато индоевропейските-арийски народи правят преход към протонеолита.Националната ни религия се различава от привнесеното от вън християнство, езичеството разглежда-добро и зло, ден и нощ, огън и вода, мъж и жена в неразривно единство. Християнството принизява ролята на жената, закрепостена от християнството,чрез определението ,че по природа жената е нечиста. В исляма се смята,че жената е лишена от душа. Еврейското християнство винаги използва думата брутален за да се тероризират един други, но кои са в същност християните, не са ли те измета, боклука,утайката, пълзящата гад,следваща пътя на Белите хора и срамейки нашата арийска раса. Християнството, е проява на крещящо сомоунижение опасно падение на интелектуалното развитие.Нашите Богове не поставят изкуствената идея за борбата на доброто със злото, на бялото с черното разбирайки, че съществуването на двете начала поражда хармонията във Вселената. Тази мъдрост, е била в основата на живототворящия древен българин. Смелият българин националист и езичник, е винаги великодушен, искрен, прям, неустрашим. Неговото чело, е открито в житейските дела, неговата дума е закон той е човек на честта.

ТОЙ МОЖЕ ДА НЕ БЪДЕ ВИСОКО ЕРУДИРАН ПРОФЕСОР ИЛИ ГОЛЯМ УЧЕН, НИТО ИЗДИГНАТ ОРАТОР, НИТО ПРЕКАЛЕНО ЗАГРИЖЕН ЗА “СПАСЕНИЕТО” НА СВОЯТА ДУША, НО ТОЙ Е ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО ТОВА---ЗАЩОТО ТОЙ Е ЧОВЕК!

Единството между материално-природното и духовно-идеалното Божественото, се явява главната основа на живота в бита на езичеството.

Нашите национални Богове са живи, пълнокръвни , притежаващи цялата човешка скала от добродетелите, показващи ни пътя към най-възвишената изява на мъжа-САМОЖЕРТВАТА. Тези наши Богове са онова което присъства вътре в самия човек, това е колоритния, радостния, свободния живот--това е поезия, поезия и Богове, те са едно.

Не ти комуто се кланят

калугери и попове

и комуто свещи палят

православните скотове….

не ти боже ,на лъжците,

на безчестните тирани,…

Хр. Ботьов

Поетичния стил, стилът на Боговете, това е потвърждение, за възраждането на стила на нашите предци, за възраждането на белия човек. Тези стихове на Ботьова ни показват свръхчовешката, божествената същност на поезията и на народите, които я имат в себеси. Поезията при нашите предци се възприема, като ритуално магическо действие. Загърбвайки своя древен поетичен живот, своя божествен стил, явяващ се по същество ритуал, приемайки чуждите и враждебни религи, каквото е християнството, то ние българите изпихме рогът с отровното биле. Нашата борба, е изпълнена със свещенната памет на нашите предци, прави ни воини-пазители, воини-защитници във вратата на Болг-арийската сакралност, живеейки и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето ,т.е. във вечното присъствие на родните ни Богове. Тяхното митическо присъствие---в сърцето и душата-- ще се възвърне. Ние всички знаем, че евреите изгориха Александрийската Библиотека само и само да скрият историческото развитие до тогава и изнасилвайки историята да поробят света. Когато започва насаждането на християнството, на първо място са разрушени свещените места на Боговете, които славели българите и след подлото убийство на Владимир-Расате истинските предатели станали управляваща върхушка, узурпирайки властта и сменяйки вярата. Насаждането на християнството довело до унищожението на стотици паметници на нашата сакрална култура заменяйки я, с еврейско византийското лицемерие, бруталност и робовладелство. Историческите и святи паметници на нашата езическа религия и култура се унищожавали, за да се изтрие от паметта на българския народ споменът за миналите времена, когато народът ни е жевял в слава, богатство и народоправие. Тази борба на страната на която за съжаление са участвали управниците на България, е била неравна и в края на краищата по-голямата част от паметниците била унищожена.

“НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОТРЕЧЕ, ЧЕ ПРОМЯНАТА НА РЕЛИГИИТЕ, Е СТАНАЛО ЕДИНСТВЕНО И САМО ПО НАСИЛСТВЕН НАЧИН”

... Независимо от внедряването на християнството в управляващата класа, антагонизмът между християнската религиозно-идеологическа система и генетическата памет на народа се проявявал в чести бунтове против гнета на византийските попове, за които всички знаем. Това е бунта на Кан ювиги Владимир-Расате, бунта на Знатните Болярски Родове срещу Българоубиеца Борис І …

“ ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА НЕ ПОЩАДИЛА НИЩО И ИЗКРИВИЛА ВСИЧКО, ВСЯКА ЦЕННОСТ ОБЕЗЦЕНИЛА, ВСЯКА ИСТИНА ОБЪРНАЛА В ЛЪЖА, ВСЯКА ПРЯМОТА В ДУХОВНА НИЗОСТ. НАЙ-ГОЛЯМАТА И ЛЪЖА, Е НЕЙНАТА БЛАГА “ХУМАННА МИСИЯ”. ДА ОТСТРАНИ БЕДИТЕ, НЕ Е В НЕИН ИНТЕРЕС, ТЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ БЕДСТВИЯ, ЗАЩОТО ТАКА СЕ УТВЪРЖДАВА ВЕЧНО.”

Днес ние се стремим по древните предания да възстановим истинската си сакралност. Както, добре е станало, че еврейското християнство не е успяло да се внедри в древните арийски земи на Петоречието в Индия, където остават спасени за човечеството най-СТАРИТЕ ПИСАНИ СВЕЩЕНИ КНИГИ НА НАШИТЕ АРИЙСКИ ПРЕДЦИ “ВЕДИТЕ”.

Затова аз смятям, че не Египет, не Месопотамия, а именно в Петоречието на днешна Северна Индия се е зародила цивилизацията на Бялата раса, и на ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО ЗА ТОВА СВИДЕТЕЛСТВА ФАКТА, ЧЕ ПОНЕ ДОСЕГА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НЕ СА ИЗВЕСТНИ ПО-СТАРИ ПИСМЕНИ КНИЖОВНИ СТРАНИЦИ ОТ АРИЙСКИТЕ “ ВЕДИ” Защото именно в тези прадревни писмена ВЕДИТЕ в тези най-древни и оригинални източници са поставени основите на световната НАУКА. Ригведата, е една от първите ведически поетически химни, имащ космогонична и религиозна насоченост. В нея най-вече се подчертава водещата роля на речта, не само като религиозен ритуал, но изобщо в човешкото битие. Речта се представя, като сила даряваща наслада на богове и хора” Въпреки усилията на лъжливите народи от южната пустиня до сега не съумяха да открият по-стари писания от нашите, арийските. В християнството, юдейството, исляма, комунизма и демокрацията цялата линия на поведения и възпитание се заключава в омраза и нетърпимост към другомислещите, която според монотеистите може да се изкупи само с кръв.

…..Най древните паметници от миналото в историята на човечеството, които са ни известни, са многобройните останки от арийската цивилизация в долината на р. Инд, открити в Маженджо Даро (Син), в Харапа (Западен Пенджаб). Направените там разкопки,

КОРЕННО ИЗМЕНИХА ЦЯЛАТА ПРЕДСТАВА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ЗА НЕГОВАТА ДРЕВНА ИСТОРИЯ.

Божествените дни, където минало, настояще, бъдеще се премахва, чрез онзи по дионисиевски бликащ от жизнерадост и щастие поетичен възторг, пред този животоохраняващ и животовъзхваляващ възторг, полека но безвъзвратно си отива, губейки своята зла сила --еврейското християнство. На нас, днес, когато си отива безвъзвратно Кали-Юга, ни е нужна една такава религиозно-идеологическа система, която би осветила и дала основание на ерархията, е Югата на Водолея, Водолея, е Югата на Йерархията, на националната извисеност, на саможертвата в името на народната общност. В древната българска религия отсъства претенцията за морално превъзходство и, за особена роля в историята, тя отхвърля претенцията за изключителност. Тя не забранява нищо. Моралната отговорност, е индивидуална, за разлика от единобожието, което е ярко изразено политическо-религиозно масово-насилие. Нали исляма в България се гордее със своите кланета. “Еднобожието, е съвсем преднамерено, скрито или не скрито, насилствено обръщане в друга вяра”.

Моите древни национални богове не ми забраняват нищо.Аз съм тотално свободен пред българските Богове.Те моите древни национални Богове не ми забраняват да посещавам светилищата на други богове, включително и на “врождебните”, не ми забраняват да получавам религиозен възторг от съприкосновението, с чужди не познати светини. Колкото по-многобразен, е моя религиозен опит толкова аз съм по-близо до Бога!!!---ето в това се заключава магическата първооснова на пантеизма ( многобожието). За това многобожието ни дава чувството за висш покой, и се явява същността на езическата религия, произлизаща от природното естество на човешката душа, необезобразявана от догматиката на измислени от религиозни, книжни плъхове закони и молитвени клишета. Многобожието не проповядва Религиозна нетърпимост.

Религиозното нетърпимост бе внушена от вън и замърси чистата жизнена Душа на моите предци, чрез безпрецедентно насилие и подкупност. Противоестествените религии юдеизъм, християнство, ислям и техните производни, нагнетиха в жизнерадостния и красив античен свят пълен, с красиви, смели, силни и великодушни,светлооки и светлокоси Богове и Богини-религиозната нетърпимост. Стотици милиони човешки същества бяха избити от адептите на Еднобожието.

Аз, българинът съм свободен пред своите национални Богове, Аз се обръщам към тях с цялата сила на своята неканонизирана страст. Не са ми нужни молитвените клишета на малоумните попове, молли и равини. И ми става гнусно когато хора които се бият в гърдите, че били националисти, били познавали коварството на евреите,а същевременно, със зъби и нокти защитават християнщината. Българин, наследник на гордия господариски народ, на конниците не може да е християнин. Същата тази еврейска християнщина, която в устата на водача на американските евреи Аби Фоксман звучи така:

Господа!

Настана време да се уверим,че БЯЛАТА РАСА УГАСВА ЧРЕЗ ГЕННО-СМЕШЕНИЕ И ФАКТИЧЕСКИ Е СВЕДЕНА ДО НУЛЕВ ПРИРАСТ.

Ние всички с наслаждение виждаме: многократно повтаряни кадри от целия свят-ПОСЛЕДНИТЕ БЕЛИ ДЕЦА , играещи си с черни деца, и знаем, че това е пътя към окончателно разрушението на бялата раса. Ние можем да разрушим ДРЕВНАТА ЧИСТА ЛИНИЯ НА АРИЙСКАТА КРЪВ, подбуждайки ги към алтруизъм и възпроизвеждане на смесено поколение.

Съществуват доста агресивни програми. Тяхната цел е унищожението на следващото поколение от бели деца. Ние искаме щото всеки бял баща да чувства неудобство от белите си деца и да се стреми да възпроизвежда смесено поколение. Ние сме длъжни да използваме нашата власт за оглупяване на белите мъже и жени, тези, които още се борят за своята расова чистота. В новото глобално общество, чисторасовите ще бъдат подхвърляни на репресии.

За да не се обединяват - гоите -, трябва да бъдат убивани техните идеолози и водачи.

25 август 1998 год. Ню Йорк

Виждате, каква ненавист към бялата раса, това е омразата на нискорасовия към представителя на по-висшата раса, това е завистта на мелеза към расово чистия. Това се знае от много малко хора.Особено младите български жени, които вече не изпълняват своя свещен дълг към България и към бялата раса, почти, представяйки да раждат бели деца. Обикновено, белите, красиви, български жени попадат в паяжината на евреите човеко-ненавистниции, не е, важно, съзнателно или несъзнателно, но те стават слепи оръдия в изпълнението на еврейско-масонските зловещи планове. Днес основното за този нравствен разпад, е забраната да се изучава развитието на расите в училищата и университетите. Много е голяма опасността за бялата раса, на всеки расов идеолог се закрепя епитета “расист “и това прави нашата борба още по-трудна. Някой си мисли, че отделям голямо внимание на расата, не е така ( като автор и създател на ОСНОВИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ ), аз зная най-добре. Защото щом започне, да се пеят химни за плурализма на мнениеята, това означава, че този народ е изгубил своята пътеводна звезда, а именно Расата и Рода са тази пътеводна звезда за нас българите. Днес трябва да се крещи, за катастрафата надигаща се в БЯЛАТА РАСА, защото НИЩО ДРУГО НЕ МОЖЕ ДА Я ЗАМЕНИ.

Всички еднобожи религии, които изброих по-горе, са врагове на расовата чистота, особено в християнството думата, раса, не съществува, а също и думата СВОБОДА.

БЕЗРОПОТНОТО СЛЕДВАНЕ НА ЧУЖДИ ИЗМИСЛИЦИ И ЗАВЕТИ, Е ЖЕРТВА, А МИТА ЗА ПЪРВОРОДНИЯ ГРЯХ, Е НАЙ- МЕРЗКОТО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, СРАВНЕНО ДАЖЕ, С КЪРВАВИТЕ ЖЕРТВОПРИ НОШЕНИЯ НА ДИВАЦИТЕ.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО НАРЕЧЕНО ПЪРВОРОДЕН ГРЯХ, Е ПРИНАСЯНЕ В ЖЕРТВА НА- САМАТА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕШКАТА ДУША.

Докато Еднобожите религии, посяват семето на нетърпимостта, отнемайки свободата на съвестта, като по този начин отсяват хората, с явна дегенеративна същност, то митологичната метафизика, с нейното непрекъснато развитие, с тези прекрасни древни арийски представи за Бога-Човек, първоначалната чистота на Ведическите предания, голямата и необятна мъдрост на Ведата Ригведата и Авеста, преклонението пред предците, националната българска религия, днес, завладява, вселява истинско благовение, неподправено от неграмотните еврейски измишльотини, подлите, лицемерни, вероломни ватикански абати и християнските попове, с техните вечно ликьосани раса.

И днес, когато проследяваш историята на Еднобожието в самия край на космическата епоха на Рибите, започващите начални години на Владичеството на Водолея, все по-ясно и по ясно, разбираме правотата на учението, на великите наши предшественици, за времената на мирозданието. Днес си заминава Кали-Юга в, която са смесени доброто и злото,и много скоро всички сили на Световното Зло ще бъдат наказани. Но не така, както е казано в християнския апокалипсис (който и без това не се състоя), а както е казано много преди това в Авеста, за вечното възвръщане, че всички еднобожи религиозни доктрини, начело с християнството въплъщаващо световното зло, отиват в ЗАБРАВАТА, дните им са преброени. Гигантското чудовище наречено Еднобожие, е само едно нищожно и уязвимо чучело. Ако нанесете удар на това чучело то ще се разпадне на прах.И всички тези, които нанесат удара ще бъдат достойни наследници на древните българи изповядващи Слънчевата религия, на нашите колобри. Освобождението от пораженията на Еднобожото Зло върху вашата душа ще бъде пълна. Преодолейте школските и университетски учебникарски лъжи и оставете вашата душа да полети свободна, без да и е нужно ”височайшо позволение”. Колкото по-вече са Боговете толкова по-добре. Към тази свята истина се придържали и нашите предци, когато моралните им устои били силни. ВАШАТА БЪЛГАРСКА ДУША Е НУЖНА САМО НА ВАС, НЕ Я ПРОДАВАЙТЕ НА ЧУЖДОРАСОВОТО ЕВРЕЙСКО ЗЛО.

Българската национална идея не е само няколко философски книги, българската национална идея съществува от хиляди години, тя стои над всичката тази християно-юдейска философия на низшите. Българската национална идея трябва да се влее във всяко българско националистическо сърце.Езическата религия няма за цел да страда тялото или да смущава душата на човека, тя не го призовава към аскетизъм или да изпада в екстаз т.е. да не е със всичкия си. Българската национална религия призовава всички да са в своята жизнерадост, онази на вид груба жезнерадост толкова присъща на Балата Арийска раса. Българската национална идея--- това е древната ни национална религия.

АЗ СЪМ БЕЗГРАНИЧЕН ,АЗ СЪМ ШИРОКО СКРОЕН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДОГМИ И ЗАПОВЕДИ, АЗ НЕ СЕ ВМЕСТВАМ В ТЯХ----ЗАЩОТО АЗ СЪМ ЧОВЕК !!!

НЕКА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРСКИ БОГОВЕ НИ БЪДАТ НА ПОМОЩ

Да живее България

11 659год.- 115 год.

Мико Вълчев-Кавханът

тел. 0888 471 126